VII Ogólnopolski
Kongres Geotermalny

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

22 IX 2020

kongres online

IX 2021

tRADYCYJNE OBRADY

Do Kongresu Geotermalnego zostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Szanowni Państwo,

ze względu na trwającą pandemię przesunięty został VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny planowany na 22-25 września 2020 r. w Międzyzdrojach.

Nowe terminy i formy organizacji VII OKG:

 • 22 września 2020 r.: 1. Część (online) – sesja otwierająca, sesja plenarna, sesja panelowa
  (Udział bezpłatny, sposób rejestracji i link podamy w późniejszym czasie)
 • Wrzesień 2021 r.: 2. Część – obrady tradycyjne lub w formie hybrydowej
  (Rejestracja udziału w Kongresie w 2021 roku i opłaty – informacje przekażemy we wrześniu 2020 r.)

Kwestie dot. nadsyłania tytułów referatów na Kongres i artykułów do publikacji: 

Jednocześnie informujemy, że terminy nadsyłania tytułów referatów na Kongres, abstraktów oraz artykułów do publikacji zostały  przesunięte na 2021 r.:

 • Nadsyłanie tytułów referatów na Kongres: do kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma naukowego “Geology, Geophysics
  & Environment”: do kwietnia 2021 r. 
 • Nadsyłanie abstraktów do “Książki rozszerzonych abstraktów”: do kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do “Monografii”: do maja 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma “Polityka energetyczna”: do maja 2021 r.

Nasze systematyczne spotkania i przeglądy dorobku naukowego i praktycznego geotermii  w Polsce są bardzo ważne z wielu względów. Bardzo zatem chcemy utrzymać to najważniejsze krajowe wydarzenie geotermalne, jakim jest Kongres w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że także wiele osób spośród Państwa podziela nasze podejście.

Z życzeniami zdrowia dla Państwa, Państwa Rodzin i Bliskich,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | Polish Geothermal Society


Nagroda Naukowa PSG 

Przypominamy o trwającym Konkursie o Nagrodę Naukową Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) za publikację o tematyce z zakresu geotermii. Informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania prac do II edycji konkursu; na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do przesyłania Państwa propozycji. W ramach wymiernej nagrody dla zwycięzcy Konkursu przewidzieliśmy bezpłatny udział w 2. Części VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, która odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Poniżej przypominamy główne zasady Konkursu:

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace polskich autorów, także niebędących członkami PSG, jednak zgłoszenia powinien dokonać członek naszego Stowarzyszenia. Prace nadesłane na Konkurs powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, opublikowane w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

 Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy (psg@agh.edu.pl). Pełny regulamin przyznawania Nagrody Naukowej PSG za publikację o tematyce z zakresu geotermii znajdą Państwo TUTAJ


 

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

22 września 2020

Kongres online

Program

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
 • Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie wspierania rozwoju geotermii)
 • Sesje specjalne z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej. Panele dyskusyjne
 • Sesja posterowa
 • Wręczenie Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii (szczegóły zgłaszania prac do konkursu podano na stronie www.energia-geotermalna.org.pl)
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa
 • Program turystyczno-kulturalny
 • Spotkania i rozmowy towarzyskie, bankiet i kolacja w plenerze.
 • Wyjazdowa sesja naukowo-techniczna w obiektach Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. i G-Term Energy Sp. z o.o. w Stargardzie

Poprzednia edycja
2018

0
Uczestników
0
Zaproszonych prelegentów
0
Publikacje

WEŹ UDZIAŁ
2020

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PSG to jedyne w Polsce stowarzyszenie geotermiczne afiliowane do International Geothermal Association (IGA) regularnie opłacające składki członkowskie i posiadające swojego przedstawiciela w zarządzie IGA.

Zrzeszamy praktyków, naukowców i entuzjastów energii geotermalnej w Polsce. Nasi członkowie swoją codzienną, profesjonalną pracą tworzą polską geotermię każdego dnia.