VII Ogólnopolski
Kongres Geotermalny

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce.

REJESTRACJA TRWA! 

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie  oraz osoby zainteresowanie zgłoszeniem abstraktu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Po dokonaniu rejestracji, otrzymają Państwo link do dołączenia do obrad online.

FORMULARZ REJESTRACYJNY TUTAJ

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2021

28- 30 wrześNIA 2021 – OBRADY ONLINE | WYDARZENIE BEZPŁATNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obrady VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego („2020 + 1”) odbędą się w dniach 28-30 września 2021 r. Zorganizujemy je w formie online. Prosimy zatem Państwa o zarezerwowanie terminu. Aby wziąć udział w kongresie wymagana jest rejestracja – FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po rejestracji otrzymają Państwo maila z linkiem do dołączenia na wydarzenie. Link jest imienny, a rejestracja jest WYMAGANA by uczestniczyć w obradach kongresu.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy
VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

RamowY PROGRAM Kongresu

Wtorek 28.09.2021
10:00 – 10:25 – Powitanie – przedstawiciele organizatorów i partnerów Kongresu
10:25 – 10:40 – Otwarcie Kongresu – przedstawiciel Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
10:40 – 11:40 – Sesja inauguracyjna – Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Polsce
 • Stan wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie – M. Hajto (PSG, AGH WGGiOŚ KSE)
 • Stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – B. Kępińska (PSG, IGSMiE PAN)
 • Wybrane aspekty ekonomiczne geotermii w Polsce – A. Biedulski (PSG, G-Term Energy)
11:45 – 13:00 – Sesja inauguracyjna, cd. – Geotermia w strategiach i działaniach Rządu RP
 • Energia geotermalna w działaniach i strategiach Rządu RP – I. Zyska, (Pełnomocnik Rządu RP ds. OZE) – Pan Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu RP ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Działania Rządu RP ukierunkowane na rozwój wykorzystania geotermii w Polsce – Pan Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu RP ds. PSP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Dotychczasowe efekty projektów geotermalnych w Polsce realizowanych dzięki programom rządowym finansowanym przez NFOŚiGW , inne programy.
  Obecne inicjatywy – Pan Artur Sz. Michalski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW
13:05 – 13:40 – Sesja okolicznościowa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
13:45 – 15:45 – Sesja panelowa – Stan obecny i plany rozwoju ciepłowni i in. instalacji geotermalnych w Polsce

Sesja z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z branży geotermalnej

15:50 – 16:35 – Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej współorganizatorów VII OKG
 • Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH D9i plany na przyszłość – A. Sowiżdżał, M. Hajto, B. Tomaszewska, J. Kotyza, W. Górecki (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej IGSMiE PAN w latach 2017–2021 i plany na przyszłość – W. Bujakowski, B. Tomaszewska, B. Kępińska, L. Pająk, B. Bielec (IGSMiE PAN)
16:35 – 16:40 – Zakończenie 1. dnia obrad
Środa 29.09.2021
8:15-8:55 – Sesja posterowa I
 • Wprowadzenie
 • Ocena potencjału płytkich wód podziemnych „Kościerskiej wyspy morenowej” pod kątem sezonowego magazynowania chłodu i ciepła ATES – G. Lemoine (członek PSG)
 • Określenie efektywnej przewodności cieplnej w testach reakcji termicznej – model obliczeniowy – A. Sapińska-Śliwa, T. Śliwa, K. Rerutko (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Badania przewodnictwa cieplnego na podstawie testów reakcji termicznej – T. Śliwa, A. Gonet, M. Szczytowski (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Ocena możliwości wykorzystania badań sejsmicznych i magnetotellurycznych w projektowaniu instalacji geotermalnych – M. Stefaniuk, A. Cygal, A. Wachowicz-Pyzik, T. Maćkowski, A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Właściwości zbiornikowe piaskowców dolnego triasu i dolnej jury w niecce mogileńsko-łódzkiej w świetle wybranych uwarunkowaniach diagenetycznych – A. Kasztelewicz, B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Edukacja MOOC jako kluczowe narzędzie w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie projektu Erasmus+ – A. Kasztelewicz, B. Tomaszewska, M. Tyszer, M. Czubernat (IGSMiE PAN)
 • Budowanie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania energii geotermalnej wśród kluczowych interesariuszy w Polsce – współpraca polsko-islandzka (Projekt EOG, 2020-2024) – B. Kępińska, A. Kasztelewicz, M. Miecznik, W. Bujakowski, B. Bielec, L. Pająk, B. Tomaszewska, B. Petursson, J. Gunnarsson (1IGSMiE PAN, 2National Energy Authority / Orkustofnun)
9:00-10:45 – Zadania Państwowej Służby Geologicznej dla rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego Polski.
 • Wprowadzenie – A. Głuszyński (PIG-PIB)
 • Wybrane działania PIG-PIB na rzecz wsparcia geotermii średniotemperaturowej w Polsce – D. Lasek-Woroszkiewicz (PIG-PIB)
 • O wynikach projektu „Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach” poprzedzającego opracowanie atlasu geotermalnego dla obszaru Dolnego Śląska – P. Aleksandrowski (PIG-PIB)
 • Inwestycje geotermalne jako element strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – próba identyfikacji barier rozwoju geotermii w Polsce
  E. Filippovits, M. Socha (PIG-PIB)
 • Wpływ wilgotności gruntów na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników badań laboratoryjnych – Mateusz Żeruń, PIG-PIB
 • Rozwój wykorzystania zasobów płytkiej geotermii w Polsce – G. Ryżyński (PIG-PIB)

Prowadzenie: dr Andrzej Głuszyński, zastępca dyrektora ds. służby geologicznej PIG-PIB

10:50-12:30 – Ograniczanie ryzyka w projektach geotermalnych. Propozycje projektu Georisk.
 • Wprowadzenie – dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN
 • Ograniczanie czynników ryzyka w projektach geotermalnych – propozycje dla Polski (Projekt H2020 GEORISK) – B. Kępińska, A. Kasztelewicz, M.Miecznik, W. Bujakowski, B. Bielec, L. Pająk, B. Tomaszewska (IGSMiE PAN)
 • Dyskusja z udziałem przedsiębiorców geotermalnych

Prowadzenie: dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN

12:50-14:10 – Niekonwencjonalne systemy geotermalne. Prace badawcze realizowane w ramach projektu EnerGizerS
 • Wprowadzenie – dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, AGH WGGiOŚ KSE
 • Projekt EnergizerS – niekonwencjonalne systemy geotermalne CO2-EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu – A. Sowiżdżał1, P. Gładysz2, L. Pająk3, M. Miecznik3, B. Tomaszewska1, A. Chmielowska1, M. Sobczyk1 (1AGH WGGiOŚ KSE, 2AGH WEiP KPPE, 3IGSMiE PAN)
 • Światowe doświadczenia w wykorzystaniu energii gorących suchych skał – M. Sobczyk, A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Wybór parametrów istotnych dla projektowania i wskazania lokalizacji systemu wykorzystującego technologię CO2-EGS – L. Pająk, A. Sowiżdżał, P. Gładysz, B. Tomaszewska, M. Miecznik, A. Chmielowska (1AGH WGGiOŚ KSE, 2AGH WEiP KPPE, 3IGSMiE PAN)
 • Analiza ekonomiczna niekonwencjonalnych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym – P. Gładysz1, A. Sowiżdżał1, L. Pająk1, M. Miecznik2, A. Chmielowska1 (1AGH WGGiOŚ KSE, 2IGSMiE PAN)
 • Analiza aspektów prawnych dla lokalizacji systemów CO2-EGS w Polsce – B. Tomaszewska1, A. Sowiżdżał1, L. Pająk1, A. Chmielowska1, P. Gładysz1, M. Miecznik2 (1AGH WGGiOŚ KSE, 2IGSMiE PAN)

Prowadzenie: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, AGH WGGiOŚ KSE

14:10-15:50 – Potencjał i możliwości wykorzystania infrastruktury ponaftowej oraz technologii stosowanych w przemyśle naftowym w celu zwiększenia zagospodarowania zasobów geotermalnych oraz ciepła Ziemi w Polsce.
 • Wprowadzenie – R. Kudrewicz, SITPNiG
 • Ocena potencjału geotermalnego z wykorzystaniem naftowych danych prospekcyjnych – T. Maćkowski, M. Stefaniuk, K. Domagała, B. Reicher (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Sejsmika i geofizyka otworowa, niezbędny tandem w palecie metod geofizycznych do sukcesu w geotermii – S. Baudzis, V. Massaka (Geofizyka Toruń)
 • Zastosowanie badań laboratoryjnych w zakresie mineralogii, własności petrofizycznych oraz termicznych dla rozpoznania potencjału ciepła Ziemi na przykładzie rejonu Krakowa – A. Przelaskowska, K. Drabik (INiG), M. Hajto, G. Machowski, G. Ząbek (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Wykorzystanie metod geofizyki otworowej oraz badań laboratoryjnych w zagadnieniach geotermalnych; wybrane przykłady – J. A. Jarzyna (AGH), S. Baudzis (Geofizyka Toruń), M. Janowski, E. Puskarczyk (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Szacowanie przewodności cieplnej na podstawie pomiarów laboratoryjnych i danych geofizyki wiertniczej – A. Przelaskowska, I. Gąsior, K. Drabik (INiG)
 • Zabiegi hydraulicznego szczelinowania dla wspomaganych systemów geotermalnych (EGS) – R. Moska, P. Kasza, M. Czupski, M. Masłowski, K. Wilk-Zajdel (INiG)
 • Geotermia polska 2021. Wystarczy wiercić czy czas na ilościową eksplorację? – B. Papiernik (AGH WGGiOŚ KSE), R. Kudrewicz (PGNiG, SITPNiG)

Prowadzenie: dr inż. Rafał Kudrewicz, SITPNiG

15:55-16:30 – Ciepłownictwo geotermalne – w kierunku poprawy efektywności energetycznej
 • Wprowadzenie –  L. Pająk (IGSMiE PAN)
 • Wpływ charakterystyki odbiorcy na efektywność bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej – L. Pająk1, M. Miecznik1, A. Kasztelewicz1, O. Halas2, T. Medgyes3, B. Petursson4, K. Midttomme5, M. Czubernat1, J. Gudmundsson4 (1IGSMiE PAN, 2Slovgeoterm a.s., 3InnoGeo, 4Orkustofnun, 5NORCE)
 • Baza danych wybranych miejskich systemów ciepłowniczych działających w Polsce, Słowacji i na Węgrzech w obszarach występowania korzystnych warunków geotermalnych – M. Miecznik1, L. Pająk1, O. Halas2, T. Medgyes3, A. Kasztelewicz1, M. Czubernat1 (1IGSMiE PAN, 2Slovgeoterm a.s., 3InnoGeo)

Prowadzenie: dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. IGSMiE PAN

16:30-17:05 – Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w rolnictwie
 • Wprowadzenie – prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, IGSMiE PAN
 • Hydroponiczne i glebowe uprawy sałaty z wykorzystaniem wody i energii geotermalnej – B. Tomaszewska1,2, M. Tyszer1, M. Czubernat1, M. Mukti2, B. Kępińska1, W. Bujakowski1 (1IGSMiE PAN, 2AGH WGGiOŚ KSE)
 • WODA-ENERGIA-ŻYWNOŚĆ: Wody geotermalne dla rolnictwa – B. Tomaszewska1,2, N. Kabay3, A. Baba4, M. Bryjak5, W. Bujakowski2, B. Kępińska2, G. Gocken Akkurt4, M. Tyszer2, M. Czubernat2, M. MuktI1, A. Kasztelewicz2, H.E. Ökten4, M.K. Meriç3 (1IGSMiE PAN, 2AGH WGGiOŚ, 3EGE Univ., 4IZMIR IT, 5PWr IPTM)

Prowadzenie : prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, IGSMiE PAN

17:05-17:10 – Zakończenie 2. dnia obrad

 

Czwartek 30.09.2021
8:15-8:55 – Sesja posterowa II
 • Wprowadzenie
 • Stan otworów geotermalnych w Polsce – T. Śliwa, T. Kowalski, P. Buliński, K. Zdziebko (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Dobór technologicznych parametrów wiercenia dla redukcji kosztów wykonywania dużych instalacji z otworowymi wymiennikami ciepła – T. Śliwa, J. Drosik, P. Buliński (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Wpływ wybranych dodatków na przewodność cieplną stwardniałych zaczynów uszczelniających – T. Śliwa, T. Kowalski, M. Ciepielowska, M. Szczytowski (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki
 • Podwyższenie stabilności termicznej płuczek do wierceń geotermalnych poprzez dobór środków chemicznych – B. Jasiński, M. Uliasz, G. Zima, S. Błaż (INiG)
 • Badania przewodności cieplnej płaszcza cementowego z zaczynów przeznaczonych do uszczelniania otworów geotermalnych – M. Kremieniewski (INiG)
 • Zaczyny cementowe o różnym stopniu zasolenia do uszczelniania otworów geotermalnych w rejonie Karpat – Ł. Kut (INiG)
9:00-10:10 – SESJE RÓWNOLEGŁE
Płytka geotermia, pompy ciepła
 • Ocena potencjału wykorzystania systemów pomp ciepła w uzdrowisku Rabka-Zdrój – A. Szulc, B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Pionowy rozkład temperatury w otworach o głębokości do 200 m p.p.t. w świetle danych geotermicznych z otworów głębokich na Dolnym Śląsku – M. Kłonowski (PIG-PIB)
 • Antropogeniczne zmiany temperatury górotworu i wód podziemnych w aglomeracji Wrocławia – M. Kłonowski (PIG-PIB)
 • Transformacja systemów ciepłowniczych miast w oparciu o efektywne ekonomicznie technologie odnawialnych źródeł energii cieplnej w postaci rozproszonej infrastruktury pomp ciepła – D. Dawiec1, J. Kotyza1, E. Hałaj1, P. Jastrzębski1, W. Luboń1, G. Pełka1, P. Smaczna-Żmuda2 (1AGH WGGiOŚ KSE, 2IZE „Miękinia”)
Wody i energia geotermalna w uzdrowiskach
 • Profesor Andrzej Michalik – odkrywca wysoko zmineralizowanych solanek termalnych (geotermalnych) w Ustroniu – J. Chowaniec (emerytowany pracownik OK PIG-PIB)
 • Uwarunkowania rozszerzenia obszaru górniczego złoża termalnych wód leczniczych Cieplic w Jeleniej Górze – W. Ciężkowski, E. Liber-Makowska (PWr WGGiG)
 • Uniejów – 10 lat pierwszego uzdrowiska termalnego w Polsce – J. Kurpik1, B. Frontczak-Skrzypińska2, A. Sapińska-Śliwa2, T. Śliwa2 (1Geotermia Uniejów, 2AGH Lab. Geoenergetyki)
 • Plany rewitalizacji uzdrowiska w Trzebnicy – B. Kiełczawa1, W. Ciężkowski1, M. Wąsik2 (1PWr KG, 2UWr ING)
10:15-11:30 – SESJE RÓWNOLEGŁE
Technologie innowacyjne, magazynowanie ciepła
 • Nowatorska geotermia w obiegu zamkniętym – czysta i konkurencyjna energia szerokiego stosowania – E. Ginal-Cumblidge, M. Toews (Eavor Technologies Inc.)
 • Od gruntowych wymienników ciepła do gruntowego magazynu energii – K. Kwiatkowski, J. Garbacik, T. Walczak (Euros Energy Sp. z o.o.)
 • Możliwości magazynowania ciepła w gruncie (BTES) oraz w warstwach wodonośnych (ATES) niecki mogileńsko-łódzkiej – E. Hałaj, L. Pająk, B. Papiernik (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Geotermia wspierana biomasą stabilizatorem klastra energii – R. Janowski (Polskie Forum Klimatyczne)
Głębokie otworowe wymienniki ciepła
 • Głęboki otworowy wymiennik ciepła jako alternatywa dla negatywnych odwiertów geotermalnych – opatentowane rozwiązanie opracowane na przykładzie otworu Czarny Potok – W. Bujakowski, L. Pająk, B. Tomaszewska, G. Hołojuch, B. Bielec (IGSMiE PAN)
 • Liczba otworów wiertniczych w Polsce oraz potencjał ich wykorzystania do celów geoenergetycznych – T. Śliwa, T. Kowalski, P. Buliński (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Adaptacja istniejących i zlikwidowanych odwiertów na głębokie otworowe wymienniki ciepła. Technologia wykonania końcowego wyposażenia otworu do pozyskiwania ciepła z górotworu – M. Wolan1, T. Śliwa2, Ch. Mazur2 (1Exalo Drilling SA, 2AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Propozycja adaptacji otworu wiertniczego w rejonie Krynicy na głęboki otworowy wymiennik ciepła – autorzy: zespół z IGSMiE PAN
 • Głęboki otworowy wymiennik ciepła na bazie otworu wiertniczego Sękowa GT-1 – P. Dziadzio1, T. Śliwa2, B. Kępińska3, S. Kotyła2, A. Sapińska-Śliwa2, A. Gonet2 (1MKiŚ, 2AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki , 3IGSMiE PAN)
 • Hybrydowa instalacja energetyczna na bazie GOWC Sękowa GT-1 – W. Bujakowski2, B. Bielec2, B. Kępińska2, M. Miecznik2, L. Pająk2, B. Tomaszewska2 i in. (2IGSMiE PAN)
11:45-13:30 – SESJA PANELOWA – Pompy ciepła w geotermii

Prowadzenie: mgr inż. Grzegorz Burek, Redaktor Naczelny GlobEnergia

13:35-14:15 – Selected current aspects and trends of geothermal energy development in Europe / Wybrane obecne aspekty i trendy rozwoju geotermii w Europie – P. Dumas (European Geothermal Energy Council, EGEC / Europejska Rada Energii Geotermalnej 
14:20-14:50 – Sesja podsumowująca obrady VII OKG
14:50-15:00 – Zakończenie VII OKG

 

 

Pełny plan wraz tematami referatów oraz posterów znajdą Państwo TUTAJ.

Planowane sesje i wydarzenia:

 • Sesje plenarne
 • Sesje z udziałem zaproszonych prelegentów zagranicznych
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Panele dyskusyjne
 • Sesja posterowa
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat

Kwestie dot. nadsyłania tytułów referatów na Kongres i artykułów do publikacji: 

Terminy nadsyłania tytułów referatów na Kongres, abstraktów oraz artykułów do publikacji:

 • Nadsyłanie tytułów referatów na Kongres: do 30 kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma naukowego “Geology, Geophysics  & Environment”: do 10 maja 2021 r. Uprzejmie informujemy, że wydanie kongresowe czasopisma zostało zamknięte. Publikacje możliwe zgodnie z tradycyjnym trybem wydawania czasopisma. 
 • Nadsyłanie abstraktów do “Książki rozszerzonych abstraktów”: Ze względu na duże zainteresowanie, termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.
 • Prezentacje prelegentów po wydarzeniu zostaną udostępnione uczestnikom wydarzenia, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na udostępnienie materiałów, prosimy o kontakt.
  Tytuł referatów prosimy deklarować podczas rejestracji – TUTAJ
  ABSTRAKTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA WZORZE – POBIERZ WZÓR

  Tekst prosimy przesłać na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl używając powyższego wzoru.


Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

28 – 30 września 2021

Kongres online  

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie  oraz osoby zainteresowanie zgłoszeniem abstraktu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Program

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
 • Ramowa tematyka Kongresu (propozycja):
 • Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualia
 • Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
 • Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE
 • Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany rozwoju
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
 • Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Prezentacje oraz ekspozycje firm branżowych
 • Inne zagadnienia

Zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021 – Geotermia w Polsce 2019-2020 – RETRANSMISJA

SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ 22.09.2020

 


TEGOROCZNA edycja
2021

0
Uczestników
0
Zaproszonych prelegentów
0
Publikacje

WEŹ UDZIAŁ

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PSG to jedyne w Polsce stowarzyszenie geotermiczne afiliowane do International Geothermal Association (IGA) regularnie opłacające składki członkowskie i posiadające swojego przedstawiciela w zarządzie IGA.

Zrzeszamy praktyków, naukowców i entuzjastów energii geotermalnej w Polsce. Nasi członkowie swoją codzienną, profesjonalną pracą tworzą polską geotermię każdego dnia.