VII Ogólnopolski
Kongres Geotermalny

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

22-25 IX 2020

Międzyzdroje

Do Kongresu Geotermalnego zostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Szanowni Państwo,

kontynuujemy przygotowania do VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego zdając sobie jednocześnie sprawę z szerzącej się obecnie pandemii COVID-19. Obserwujemy na bieżąco rozwój sytuacji i działamy w nadziei, że niebezpieczeństwo zostanie wkrótce zażegnane. Zapewniamy, że zdrowie uczestników VII OKG jest dla nas sprawą priorytetową i w zależności od aktualnego stanu bezpieczeństwa w Polsce będziemy podejmować odpowiedzialne kroki co do wydarzenia zaplanowanego na 22-25 września 2020 r.

Jednocześnie prosimy Państwa o nadsyłanie referatów i ich rozszerzonych abstraktów na Kongres, a także tekstów artykułów do proponowanych wydawnictw i czasopism – szczegóły tutaj.

Terminy nadsyłania abstraktów i artykułów do poszczególnych wydawnictw pozostają bez zmian.


Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii – decydentów, naukowców, planistów, wiertników, zarządców i operatorów, którzy na co dzień tworzą geotermię w Polsce.

Znakomici specjaliści będą wygłaszać swoje referaty i będą dyskutować w Międzyzdrojach w dniach 22 – 24 września 2020 roku. 25 września każdy z uczestników Kongresu będzie miał możliwość odwiedzenia pobliskich ciepłowni geotermalnych.

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

POBIERZ I KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDARZENIA – TUTAJ

22-25 września 2020

Miejsce obrad

Hotel Vienna House Amber Baltic
Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje

Program

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
 • Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie wspierania rozwoju geotermii)
 • Sesje specjalne z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej. Panele dyskusyjne
 • Sesja posterowa
 • Wręczenie Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii (szczegóły zgłaszania prac do konkursu podano na stronie www.energia-geotermalna.org.pl)
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa
 • Program turystyczno-kulturalny
 • Spotkania i rozmowy towarzyskie, bankiet i kolacja w plenerze.
 • Wyjazdowa sesja naukowo-techniczna w obiektach Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. i G-Term Energy Sp. z o.o. w Stargardzie

Poprzednia edycja
2018

0
Uczestników
0
Zaproszonych prelegentów
0
Publikacje

WEŹ UDZIAŁ
2020

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wpłata na konto podane w wymienionym Formularzu.

KOSZTY

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach
22-25.09.2020 r, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 22.09.2020 r. do obiadu 24.09.2020 r. włącznie.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PSG to jedyne w Polsce stowarzyszenie geotermiczne afiliowane do International Geothermal Association (IGA) regularnie opłacające składki członkowskie i posiadające swojego przedstawiciela w zarządzie IGA.

Zrzeszamy praktyków, naukowców i entuzjastów energii geotermalnej w Polsce. Nasi członkowie swoją codzienną, profesjonalną pracą tworzą polską geotermię każdego dnia.