VII Ogólnopolski
Kongres Geotermalny

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

REJESTRACJA TRWA! 

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie  oraz osoby zainteresowanie zgłoszeniem abstraktu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY TUTAJ

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2021

28- 30 wrześNIA 2021 – OBRADY ONLINE | WYDARZENIE BEZPŁATNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obrady VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego („2020 + 1”) odbędą się w dniach 28-30 września 2021 r. Zorganizujemy je w formie online. Prosimy zatem Państwa o zarezerwowanie terminu. Aby wziąć udział w kongresie wymagana jest rejestracja – FORMULARZ REJESTRACYJNY

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy
VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Ramowa tematyka Kongresu

 • Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualia
 • Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
 • Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE
 • Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany rozwoju
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
 • Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Prezentacje oraz ekspozycje firm branżowych
 • Inne zagadnienia

Planowane sesje i wydarzenia:

 • Sesje plenarne
 • Sesje z udziałem zaproszonych prelegentów zagranicznych
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Panele dyskusyjne
 • Match-making
 • Sesja posterowa
 • Prezentacje, ekspozycje firm branżowych
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa

Kwestie dot. nadsyłania tytułów referatów na Kongres i artykułów do publikacji: 

Terminy nadsyłania tytułów referatów na Kongres, abstraktów oraz artykułów do publikacji:

 • Nadsyłanie tytułów referatów na Kongres: do 30 kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma naukowego “Geology, Geophysics  & Environment”: do 10 maja 2021 r. Uprzejmie informujemy, że wydanie kongresowe czasopisma zostało zamknięte. Publikacje możliwe zgodnie z tradycyjnym trybem wydawania czasopisma. 
 • Nadsyłanie abstraktów do “Książki rozszerzonych abstraktów”: Ze względu na duże zainteresowanie, termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.
  Tytuł referatów prosimy deklarować podczas rejestracji – TUTAJ
  ABSTRAKTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA WZORZE – POBIERZ WZÓR

  Tekst prosimy przesłać na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl używając powyższego wzoru.


Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

28 – 30 września 2021

Kongres online  

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

 

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie  oraz osoby zainteresowanie zgłoszeniem abstraktu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Program

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
 • Ramowa tematyka Kongresu (propozycja):
 • Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualia
 • Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
 • Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE
 • Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany rozwoju
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
 • Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Prezentacje oraz ekspozycje firm branżowych
 • Inne zagadnienia

Zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021 – Geotermia w Polsce 2019-2020 – RETRANSMISJA

SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ 22.09.2020

 


Poprzednia edycja
2018

0
Uczestników
0
Zaproszonych prelegentów
0
Publikacje

WEŹ UDZIAŁ

 

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PSG to jedyne w Polsce stowarzyszenie geotermiczne afiliowane do International Geothermal Association (IGA) regularnie opłacające składki członkowskie i posiadające swojego przedstawiciela w zarządzie IGA.

Zrzeszamy praktyków, naukowców i entuzjastów energii geotermalnej w Polsce. Nasi członkowie swoją codzienną, profesjonalną pracą tworzą polską geotermię każdego dnia.