VII Ogólnopolski
Kongres Geotermalny

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

22 IX 2020

kongres online

IX 2021

tRADYCYJNE OBRADY

Zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021 – Geotermia w Polsce 2019-2020

Online, bezpłatnie, dostępne dla wszystkich zainteresowanych

22.09.2020 Godz.  13:00-14:30

 

Program spotkania

22.09.2020 Godz.  13:00-14:30
 1. PANEL I Geotermia na świecie, w Europie i w Polsce, 2018-2020 – przegląd

  – Geotermia na świecie i w Europie – Marek Hajto, wiceprezes PSG, AGH WGGiOŚ, KSE
  – Geotermia w Polsce, 2019-2020 – Beata Kępińska, prezes PSG, IGSMiE PA
  – Energia geotermalna w działaniach i strategiach Rządu RP –
  – Rządowe programy wsparcia energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce – Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds OZE o celach Rządu w zakresie OZE, w tym geotermii i o miejscu geotermii w Polityce energetycznej Polski do 2040
  – Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu o aktualnych działaniach  Ministerstwa Klimatu ukierunkowanych na rozwój wykorzystania geotermii w Polsce
  – Artur. Sz. Michalski, zastępca Prezes NFOŚiGW o dotychczasowych efektach projektów geotermalnych w Polsce realizowanych dzięki programom rządowym wprowadzonym w ostatnich latach i finansowanym przez NFOŚiGW.

 2. PANEL II Ciepłownie geotermalne w Polsce – aktualia, wybrane informacje
 3. – Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. – 25 lat działalności
  – Geotermia Mazowiecka S.A.
  – Geotermia Poddębice Sp. z o.o.
  – PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  – Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o.
  – Geotermia Stargard Sp. z o.o.
  – Ogłoszenie laureatów Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację o tematyce geotermalnej w latach 2018-2020
  – Zaproszenie na VII OKG w 2021 r. Zakończenie
Udział bezpłatny | Nowoczesna forma streamingu online |
Rejestracja TUTAJ

Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2021

Obrady tradycyjne – wrzesień 2021
 • Tradycyjne obrady kongresowe  – Wrzesień 2021 (Rejestracja udziału w Kongresie w 2021 roku i opłaty – informacje przekażemy we wrześniu 2020 r.)

Kwestie dot. nadsyłania tytułów referatów na Kongres i artykułów do publikacji: 

Jednocześnie informujemy, że terminy nadsyłania tytułów referatów na Kongres, abstraktów oraz artykułów do publikacji zostały  przesunięte na 2021 r.:

 • Nadsyłanie tytułów referatów na Kongres: do kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma naukowego “Geology, Geophysics
  & Environment”: do kwietnia 2021 r. 
 • Nadsyłanie abstraktów do “Książki rozszerzonych abstraktów”: do kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do “Monografii”: do maja 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma “Polityka energetyczna”: do maja 2021 r.

Nasze systematyczne spotkania i przeglądy dorobku naukowego i praktycznego geotermii  w Polsce są bardzo ważne z wielu względów. Bardzo zatem chcemy utrzymać to najważniejsze krajowe wydarzenie geotermalne, jakim jest Kongres w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że także wiele osób spośród Państwa podziela nasze podejście.

Z życzeniami zdrowia dla Państwa, Państwa Rodzin i Bliskich,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | Polish Geothermal Society


Nagroda Naukowa PSG 

Przypominamy o trwającym Konkursie o Nagrodę Naukową Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) za publikację o tematyce z zakresu geotermii. Informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania prac do II edycji konkursu; na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do przesyłania Państwa propozycji. W ramach wymiernej nagrody dla zwycięzcy Konkursu przewidzieliśmy bezpłatny udział w 2. Części VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, która odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Poniżej przypominamy główne zasady Konkursu:

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace polskich autorów, także niebędących członkami PSG, jednak zgłoszenia powinien dokonać członek naszego Stowarzyszenia. Prace nadesłane na Konkurs powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, opublikowane w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

 Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy (psg@agh.edu.pl). Pełny regulamin przyznawania Nagrody Naukowej PSG za publikację o tematyce z zakresu geotermii znajdą Państwo TUTAJ


 

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

22 września 2020

Kongres online

Program

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
 • Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie wspierania rozwoju geotermii)
 • Sesje specjalne z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej. Panele dyskusyjne
 • Sesja posterowa
 • Wręczenie Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii (szczegóły zgłaszania prac do konkursu podano na stronie www.energia-geotermalna.org.pl)
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa
 • Program turystyczno-kulturalny
 • Spotkania i rozmowy towarzyskie, bankiet i kolacja w plenerze.
 • Wyjazdowa sesja naukowo-techniczna w obiektach Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. i G-Term Energy Sp. z o.o. w Stargardzie

Poprzednia edycja
2018

0
Uczestników
0
Zaproszonych prelegentów
0
Publikacje

WEŹ UDZIAŁ
2020

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PSG to jedyne w Polsce stowarzyszenie geotermiczne afiliowane do International Geothermal Association (IGA) regularnie opłacające składki członkowskie i posiadające swojego przedstawiciela w zarządzie IGA.

Zrzeszamy praktyków, naukowców i entuzjastów energii geotermalnej w Polsce. Nasi członkowie swoją codzienną, profesjonalną pracą tworzą polską geotermię każdego dnia.