VII Ogólnopolski
Kongres Geotermalny

Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Surowców Energetycznych, WGGIOŚ w AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 WRZESIEŃ 2021

kongres ONLINE

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2021

Obrady tradycyjne – wrzesień 2021 – FORMA DO USTALENIA
 • Tradycyjne obrady kongresowe  – Wrzesień 2021 (Rejestracja udziału w Kongresie w 2021 roku i opłaty – szczegółowe informacje wkrótce)

Ramowa tematyka Kongresu

 • Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualia
 • Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
 • Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE
 • Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany rozwoju
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
 • Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Prezentacje oraz ekspozycje firm branżowych
 • Inne zagadnienia

Planowane sesje i wydarzenia:

 • Sesje plenarne
 • Sesje z udziałem zaproszonych prelegentów zagranicznych
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Panele dyskusyjne
 • Match-making
 • Sesja posterowa
 • Prezentacje, ekspozycje firm branżowych
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa

Kwestie dot. nadsyłania tytułów referatów na Kongres i artykułów do publikacji: 

Terminy nadsyłania tytułów referatów na Kongres, abstraktów oraz artykułów do publikacji:

 • Nadsyłanie tytułów referatów na Kongres: do kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma naukowego “Geology, Geophysics
  & Environment”: do kwietnia 2021 r. 
 • Nadsyłanie abstraktów do “Książki rozszerzonych abstraktów”: do kwietnia 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do “Monografii”: do maja 2021 r.
 • Nadsyłanie artykułów do czasopisma “Polityka energetyczna”: do maja 2021 r.

Nasze systematyczne spotkania i przeglądy dorobku naukowego i praktycznego geotermii  w Polsce są bardzo ważne z wielu względów. Bardzo zatem chcemy utrzymać to najważniejsze krajowe wydarzenie geotermalne, jakim jest Kongres w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że także wiele osób spośród Państwa podziela nasze podejście.

Z życzeniami zdrowia dla Państwa, Państwa Rodzin i Bliskich,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | Polish Geothermal Society


Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami. Tematyka poruszana w panelach dyskusyjnych, referatach i posterach będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

Zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021 – Geotermia w Polsce 2019-2020 – RETRANSMISJA

SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ 22.09.2020

 

Program spotkania

22.09.2020 Godz.  13:00-14:30
 1. PANEL I Geotermia na świecie, w Europie i w Polsce, 2018-2020 – przegląd

  – Geotermia na świecie i w Europie – Marek Hajto, wiceprezes PSG, AGH WGGiOŚ, KSE
  – Geotermia w Polsce, 2019-2020 – Beata Kępińska, prezes PSG, IGSMiE PA
  – Energia geotermalna w działaniach i strategiach Rządu RP –
  – Rządowe programy wsparcia energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce – Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds OZE o celach Rządu w zakresie OZE, w tym geotermii i o miejscu geotermii w Polityce energetycznej Polski do 2040
  – Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu o aktualnych działaniach  Ministerstwa Klimatu ukierunkowanych na rozwój wykorzystania geotermii w Polsce
  – Artur. Sz. Michalski, zastępca Prezes NFOŚiGW o dotychczasowych efektach projektów geotermalnych w Polsce realizowanych dzięki programom rządowym wprowadzonym w ostatnich latach i finansowanym przez NFOŚiGW.

 2. PANEL II Ciepłownie geotermalne w Polsce – aktualia, wybrane informacje
 • Przegląd aktualności w ciepłowniach geotermalnych: Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. – 25 lat działalności, Geotermia Mazowiecka S.A., Geotermia Poddębice Sp. z o.o., PEC Geotermia Podhalańska S.A., Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o., Geotermia Stargard Sp. z o.o.,
 • Ogłoszenie laureatów Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację o tematyce geotermalnej w latach 2018-2020,
 • Zaproszenie na VII OKG w 2021 r. Zakończenie

Wrzesień 2021

Kongres online  (szczegóły wkrótce)

Program

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
 • Ramowa tematyka Kongresu (propozycja):
 • Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualia
 • Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
 • Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE
 • Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany rozwoju
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
 • Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Prezentacje oraz ekspozycje firm branżowych
 • Inne zagadnienia

Poprzednia edycja
2018

0
Uczestników
0
Zaproszonych prelegentów
0
Publikacje

WEŹ UDZIAŁ
2021

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PSG to jedyne w Polsce stowarzyszenie geotermiczne afiliowane do International Geothermal Association (IGA) regularnie opłacające składki członkowskie i posiadające swojego przedstawiciela w zarządzie IGA.

Zrzeszamy praktyków, naukowców i entuzjastów energii geotermalnej w Polsce. Nasi członkowie swoją codzienną, profesjonalną pracą tworzą polską geotermię każdego dnia.