Zapraszamy do przedstawiania i wysłuchania posterów i referatów traktujących o następującej tematyce

Zapraszamy do przedstawiania i wysłuchania posterów i referatów traktujących o następującejtematyce:Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualiaEnergia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii EuropejskiejMożliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii orazinicjatyw UEProgramy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efektyRozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i […]

Książka rozszerzonych abstraktów referatów przyjętych na Kongres

Wzorem poprzednich edycji, organizatorzy planują wydanie “Książki rozszerzonychabstraktów” wszystkich referatów przyjętych na Kongres (w polskiej i angielskiej wersjijęzykowej), która zostanie przygotowana przed Kongresem i przekazana jego Uczestnikom.Termin i sposób nadsyłania abstraktów wraz z tegorocznym wzorem zostanie opublikowanyw kolejnych komunikatach.Wymagania techniczneAbstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji): Tytuł referatu, imię i nazwisko […]

Skip to content