I Ogólnopolski Kongres Geotermalny

Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbył się w Radziejowicach k/Warszawy w dniach 17-19 października 2007 roku, był ważnym wydarzeniem dla naukowców, praktyków, inwestorów i wszystkich zainteresowanych rozwojem geotermii w Polsce. Celem kongresu było zaprezentowanie postępów, osiągnięć oraz przyszłych perspektyw rozwoju tej obiecującej gałęzi energetyki odnawialnej.

Kongres został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Geotermią Mazowiecką S.A., Geotermią Uniejów S.A., Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – Oddziałem Karpackim. Wydarzenie cieszyło się również patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co świadczyło o jego znaczeniu dla sektora geotermii.

Kongres skupiał się na szeroko pojętym sektorze geotermii, obejmującym eksplorację, wiercenia, badania otworowe, eksploatację złóż wód i energii geotermalnej, projektowanie instalacji oraz ekonomikę i perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Główne tematy kongresowe obejmowały postępy w rozpoznaniu zasobów geotermalnych, doświadczenia związane z ciepłowniami geotermalnymi i uzdrowiskami stosującymi wody termalne, pompami ciepła, aspektami prawno-ekonomicznymi oraz prezentację projektów wykorzystujących energię geotermalną.

Kongres zgromadził blisko 130 uczestników. Oprócz naukowców i praktyków, wśród uczestników znaleźli się również inwestorzy, samorządowcy, przedstawiciele ministerstw oraz instytucji rządowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy pochodzili z różnych regionów Polski, od Szczecina i Gdańska, poprzez Warszawę, Kraków, aż po Karpaty i Sudety. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

Podczas kongresu odbyło się 25 referatów oraz 11 prezentacji w formie posterów. Prelegenci, uznani specjaliści związani z geotermią w Polsce, zaprezentowali swoje badania i projekty dotyczące wykorzystania geotermalnych zasobów kraju. Sesje plenarne obejmowały wystąpienia gości honorowych, w tym Głównego Geologa Kraju oraz Pełnomocnika Rządu ds. alternatywnych źródeł energii. W ramach obrad odbyły się również dwie wyjazdowe sesje techniczne, które umożliwiły uczestnikom odwiedzenie zakładów geotermalnych i produkcyjnych, takich jak Zakład geotermalny w Mszczonowie oraz zakład firmy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.

Kongres Geotermalny 2007 był doskonałą platformą do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz omówienia perspektyw rozwoju geotermii w Polsce. Podkreślono znaczenie energii geotermalnej dla zrównoważonego rozwoju energetyki oraz przedstawiono aktualne uwarunkowania prawno-ekonomiczne branży. Wskazano również na sukcesy, problemy i perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Ważnym aspektem kongresu było także promowanie inwestycji związanych z geotermią, takich jak ciepłownie i uzdrowiska stosujące wody termalne.

Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2007 odegrał istotną rolę w promocji geotermii w Polsce. Wzbudził duże zainteresowanie środowisk naukowych, praktyków, inwestorów i samorządowców, umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń. Kongres przyczynił się do integracji instytucji, firm i osób związanych z geotermią oraz do zwiększenia świadomości społecznej na temat potencjału geotermalnego w Polsce. Jego sukces skłonił organizatorów do planowania kolejnych edycji kongresu, które mają być regularnym forum prezentacji i dyskusji nad geotermalnymi rozwiązaniami energetycznymi w kraju.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content