II Ogólnopolski Kongres Geotermalny

II Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbył się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 23-25 września 2009 roku, był niezwykle istotnym wydarzeniem w sektorze geotermalnym w Polsce. Kongres miał na celu propagowanie i promowanie wykorzystania energii geotermalnej jako alternatywnej formy energii odnawialnej, mającej pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i ochronę klimatu.

Organizatorami Kongresu były: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, AGH WGGiOŚ – Katedra Surowców Energetycznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział Karpacki. Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli Minister Gospodarki, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Kongres zgromadził ponad 180 uczestników, reprezentujących różnorodne środowiska związane z geotermią. Wśród nich byli naukowcy, praktycy, inwestorzy, przedstawiciele firm usługowych, uczelni oraz instytucji badawczo-rozwojowych. Obecność przedstawicieli firm geologicznych, geofizycznych, wiertniczych, operatorów ciepłowni geotermalnych, uzdrowisk oraz ośrodków rekreacyjno-balneoterapeutycznych przyczyniła się do wielostronnego spojrzenia na tematykę geotermalną.

Podczas Kongresu odbyły się sesje plenarne oraz sesje tematyczne, w ramach, których przedstawiono referaty i prezentacje na wysokim poziomie merytorycznym. Tematyka tych sesji obejmowała m.in.: uwarunkowania prawne i ekonomiczne geotermii w Polsce, zagospodarowanie wód i energii geotermalnej, kierunki badań i wykorzystania energii geotermalnej, zastosowanie geotermii na Podhalu, pompy ciepła oraz otworowe wymienniki ciepła w geotermii. Ponadto, odbyła się także wyjazdowa sesja techniczna, podczas której uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z istniejącymi instalacjami geotermalnymi na Podhalu.

Kongres przyniósł wiele wartościowych wniosków, które zostały przedstawione przez Komisję Wnioskową Kongresu. Należały do nich m.in. potrzeba kontynuacji współpracy z ministerstwami i agendami rządowymi dla rozwoju geotermii w Polsce, opracowanie dyrektywy Unii Europejskiej promującej geotermię na poziomie UE i krajów członkowskich, zniesienie barier prawnych i finansowych hamujących rozwój geotermii, oraz ujednolicenie systemu gospodarki zasobami wód termalnych na Podhalu. Wiele z tych wniosków zostało w następnych latach skutecznie promowanych, m. in. przez Polskie Stowarzyszenie Geotermalne.

Kongres był również okazją do zapoznania się z istniejącymi obiektami geotermalnymi na Podhalu, takimi jak ciepłownie geotermalne, laboratorium geotermalne i termy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć praktyczne zastosowanie geotermii w różnych dziedzinach, takich jak ciepłownictwo, rekreacja, uzdrowiska i balneologia.

II Ogólnopolski Kongres Geotermalny przyczynił się do integracji środowiska zainteresowanego geotermią, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zapoczątkowania wielu inicjatyw mających na celu dalszy rozwój geotermii w Polsce. Jego znaczenie polegało nie tylko na dyskusjach i prezentacjach, ale również na budowaniu sieci kontaktów oraz promowaniu idei wykorzystania energii geotermalnej jako czynnika zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content