III Ogólnopolski Kongres Geotermalny

III Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbył się w dniach 28-30 września 2011 roku w Lądku Zdroju, był znaczącym wydarzeniem dla polskiego sektora geotermalnego. W Kongresie uczestniczyło około 170 osób, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe, badawcze, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze, a także przedstawicieli firm geotermalnych, operatorów ciepłowni geotermalnych, uzdrowisk oraz nowych ośrodków rekreacyjno-balneoterapeutycznych. Obecność przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz potencjalnych inwestorów dodatkowo podkreślała znaczenie Kongresu.

Wnioski ogólne płynące z Kongresu były bardzo pozytywne. Duża liczba uczestników świadczyła o znaczeniu tematyki geotermalnej oraz zainteresowaniu szerokim wykorzystaniem energii geotermalnej w Polsce. Kongres przyczynił się do zintegrowania różnych środowisk związanych z geotermią, umożliwił nawiązanie nowych kontaktów zawodowych oraz pogłębienie istniejących relacji. Prezentowane referaty, które osiągnęły wysoki poziom merytoryczny, stanowiły cenne źródło wiedzy dla uczestników.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawili aktualnie procedowane zmiany legislacyjne oraz narzędzia finansowe mające na celu eliminację barier rozwoju geotermii w Polsce. Środowiska związane z geotermią z aprobatą przyjęły przedstawione propozycje oczekując dalszego pogłębiania tych działań i uwzględnienia postulatów przedstawionych podczas Kongresu.

Uczestnicy Kongresu wyrazili potrzebę wprowadzenia ustawy dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która stanowiłaby odpowiednią podstawę dla szerszego wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Ważne było także zainteresowanie mediów branżowych i ogólnopolskich obradami Kongresu, co pozwoliło na rzetelną informację o stanie wykorzystania, projektach w toku i perspektywach rozwoju geotermii.

Ponadto, Kongres przyniósł również szereg wniosków szczegółowych dotyczących działań w obszarze geotermii. Należy podjąć działania w zakresie racjonalizacji gospodarki wodami termalnymi i leczniczymi, kontynuować prace nad rozwojem wykorzystania energii geotermalnej w polskich miastach oraz badań geotermalnych w obszarach dotychczas słabo- lub nierozpoznanych. Konieczne jest również wprowadzenie systemu ubezpieczeń ryzyka geologicznego, wsparcie rozwoju ciepłownictwa geotermalnego, poprawa systemu wsparcia geotermii oraz kontynuacja międzynarodowych inicjatyw i projektów dotyczących geotermii.

Organizatorzy Kongresu oraz uczestnicy wyrazili słowa podziękowania i uznania dla wszystkich zaangażowanych w jego przygotowanie i przebieg, a także wyrazili potrzebę organizacji kolejnych Ogólnopolskich Kongresów Geotermalnych.

Podsumowując, III Ogólnopolski Kongres Geotermalny był ważnym wydarzeniem, które przyczyniło się do zintegrowania środowiska geotermalnego w Polsce, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podjęcia istotnych wniosków i działań dla dalszego rozwoju geotermii w kraju

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content