Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Zarząd Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA)
 • Mgr inż. Arkadiusz Biedulski – G-Term Energy Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Mgr inż. Bartłomiej Ciapała – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr Dorota Papiernik, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Mgr Anna Bagińska – Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy
 • Mgr inż. Anna Będkowska – Redakcja GlobEnergia
 • Mgr Anetta Głuchowska–Mastyk – Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
 • Mgr Aleksandra Kasztelewicz – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
KOMITET NAUKOWY
 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
  i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Dr inż. Piotr Długosz – ProInvestSolutions
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Dr inż. Mirosław Janowski – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG
 • Dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski
 • Mgr inż. Jarosław Kotyza – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, PSG
 • Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Maciej Miecznik – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr inż. Bartosz Papiernik – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych,
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. AGH – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, IGSMiE PAN
 • Dr Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr hab.inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej A. Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska –AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, IGSMiE PAN
KOMITET HONOROWY

28-30 września 2021

Wydarzenie online

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji