Komunikaty

WAŻNE KOMUNIKATY
I Komunikat techniczny
POBIERZ I KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDARZENIA – TUTAJ
I Komunikat ORGANIZACYJNY

Szanowni Państwo,
trwają przygotowania do VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego zaplanowanego na 22-25 września 2020 r. Jego termin i forma będą uzależnione od rozwoju sytuacji związanej z pandemią; w tym względzie będziemy podejmować w niedługim czasie decyzje i przekazywać je Państwu.

W tej chwili natomiast zachęcamy i prosimy Państwa o nadsyłanie rozszerzonych abstraktów (będących jednocześnie zgłoszeniami tytułów referatów na Kongres), a także artykułów do proponowanych czasopism lub do monografii. Chcemy przygotowywać terminowo te ważne dla Kongresu materiały, mając nadal nadzieję, że odbędzie się on zgodnie z planem. Będą one potrzebne także wtedy, kiedy zaistniałaby potrzeba zmiany terminu lub formy Kongresu.

Nasze systematyczne spotkania i przeglądy dorobku naukowego i praktycznego geotermii  w Polsce są bardzo ważne z wielu względów. Bardzo zatem chcemy utrzymać to najważniejsze krajowe wydarzenie geotermalne, jakim jest Kongres w taki sposób, w jaki będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że także wiele osób spośród Państwa podziela nasze podejście.

Zapraszamy zatem do nadsyłania rozszerzonych abstraktów na VII OKG, a także artykułów do proponowanych czasopism lub do monografii, zgodnie z terminami
i zasadami podanymi na stronie https://kongresgeotermalny.pl
Terminy nadsyłania abstraktów i artykułów do poszczególnych wydawnictw pozostają bez zmian.

Z życzeniami zdrowia dla Państwa, Państwa Rodzin i Bliskich,
Komitet Organizacyjny VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | Polish Geothermal Society


Kolejny komunikat zostanie podany w połowie kwietnia 2020 r.

22 Wrzesień 2021 – KONGRES ONLINE

Szczegóły wkrótce…

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji

WEŹ UDZIAŁ
2021

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.