Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

KONTO BANKOWE DO WPŁAT

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
PKO BP SA O.V/Kraków
97 1020 2906 0000 1102 0157 3674
z podaniem imienia i nazwiska oraz instytucji uczestnika
oraz dopiskiem “Kongres Geotermalny 2023”

organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) zostało powołane w 2006 r. Założycielami były wiodące w kraju osoby ze środowiska nauki i praktyki zajmujące się badaniem i wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Katedra Surowców Energetycznych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN

Redakcja Globenergia

Partnerzy

Sponsorzy

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content