Program

Ważne daty

30 IX 2023

Zgłaszanie tytułów referatów na Kongres

15 X 2023

Akceptacja referatów po recenzji

15 XI 2023

Zgłaszanie udziału w Kongresie

28 XI 2023 | wtorek

17:00 - 20:00

Zakwaterowanie

18:00 - 20:00

Icebreaker dla zainteresowanych
(płatny dodatkowo)

29 XI 2023 | Środa

8:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:30

Powitanie i otwarcie Kongresu

10:30 - 11:00

Sesja inauguracyjna - Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Polsce

11:00 - 12:00

Sesja inauguracyjna - Geotermia w strategiach i działaniach Rządu RP

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:30

Sesja panelowa - Stan obecny ciepłowni i in. instalacji geotermalnych w Polsce

13:30 - 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 - 14:45

Sesja posterowa – otwarcie

14:45 - 16:00

Sesja panelowa - Projekty geotermalne w trakcie realizacji

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 16:45

Sesja okolicznościowa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

16:45 - 17:45

In memoriam - śp. Jarosław Kotyza – pomysłodawca Ogólnopolskich Kongresów Geotermalnych

19:00

Uroczysta kolacja

30 XI 2023 | Czwartek

10:20 - 10:35

Przerwa kawowa

12:10 - 12:45

Przerwa obiadowa

12:45 - 14:15

Warsztaty - ”Ciepłownictwo geotermalne w Islandii i w Polsce – wymiana doświadczeń i propozycji” (Projekt MF EOG “KeyGeothermal”)

14:15 - 14:35

Przerwa kawowa

14:35 - 15:45

Sesja panelowa - płytka geotermia, nowe kierunki i technologie w geotermii

15:45 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 16:45

Debata z udziałem uczestników Kongresu - sukcesy, problemy geotermii w Polsce. Propozycje wspólnych inicjatyw środowisk reprezentowanych podczas Kongresu

16:45 - 17:15

Sesja podsumowująca VIII Ogólnopolski Kongres Geotermalny - sukcesy, problemy geotermii w Polsce. Propozycje wspólnych inicjatyw środowisk reprezentowanych podczas Kongresu

17:15 - 17:30

ZAKOŃCZENIE OBRAD VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

1 XII 2023 | Piątek

9:00 - 10:00

Wyjazd autokarem z Hotelu Metropolo w Krakowie do Miękini

10:00 - 12:00

Prezentacja i zwiedzanie Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii - Ośrodek WGGiOŚ AGH w Miękini

12:00 - 12:30

Dyskusja, poczęstunek

12:30

Wyjazd z Centrum do Hotelu Metropolo w Krakowie (przyjazd ok. 13:30)

organizatorzy i partnerzy

Organizator

PSG-logo

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) zostało powołane w 2006 r. Założycielami były wiodące w kraju osoby ze środowiska nauki i praktyki zajmujące się badaniem i wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Współorganizatorzy

Katedra Surowców Energetycznych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

IGSMiE-logo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN

logo-globenergia-color

Redakcja Globenergia

Patronat honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - patron honorowy OKG

PAtronat merytoryczny

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła - PORT PC - partner OKG
PIG-PIB - sponsor OKG

Patroni medialni

Teraz środowisko - patron medialny OKG

Partnerzy

UOS Drilling - sponsor OKG
Geotermia Mazowiecka - sponsor OKG
Geotermia Podhalańska - sponsor OKG
Corab - sponsor OKG
GWE - sponsor OKG
Termy Chochołowskie - sponsor OKG
PIG-PIB - sponsor OKG
Geotermia Poddębice - sponsor OKG
Geotermia Pyrzyce - sponsor OKG
Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content