Publikacje

Już wkrótce pojawią się informacje z proponowanymi czasopismami w których będą mogły ukazać się (po niezależnej recenzji) artykuły po wygłoszeniu referatów na OKG.

Nadsyłanie tekstów rozszerzonych abstraktów na Kongres (w języku polskim i angielskim) odbywa się do 15.09.2023 r. na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl. Abstrakty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą poproszeni o ewentualne korekty i odesłanie referatów w terminie do 30.09.2023 r. Autorzy zostaną poinformowani o akceptacji referatu i abstraktu na Kongres do 15.10.2023 r. Nadesłanie w podanym terminie abstraktu i jego akceptacja będą podstawą przyjęcia referatu do prezentacji podczas Kongresu (w sesji technicznej lub jako posteru).
Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej):

  • Tytuł referatu,
  • imię i nazwisko Autora/ów, afiliację,
  • adres mailowy głównego Autora
  • Słowa kluczowe (maksymalnie 6-8 fraz)
  • Główny tekst abstraktu
  • Spis literatury
  • Maksymalna całkowita długość abstraktu: 4 strony A4, w tym tabele, rysunki, spis literatury

Wzorzec tekstu abstraktu znajduje się na stronie internetowej kongresgeotermalny.pl. Książka rozszerzonych abstraktów referatów zgłoszonych i przyjętych na Kongres Organizatorzy planują przygotowanie Książki rozszerzonych abstraktów wszystkich referatów przyjętych na Kongres. Zostanie ona opracowana w wersji elektronicznej i przekazana uczestnikom Kongresu.

Archiwum publikacji

VII Ogólnopolski kongres geotermalny

VI Ogólnopolski kongres geotermalny

organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) zostało powołane w 2006 r. Założycielami były wiodące w kraju osoby ze środowiska nauki i praktyki zajmujące się badaniem i wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Katedra Surowców Energetycznych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN

Redakcja Globenergia

Partnerzy

Sponsorzy

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content