Publikacje

PUBLIKACJE

Publikacje – zapraszamy do publikowania artykułów prezentowanych podczas Kongresu zgodnie z poniższymi możliwościami:

CZASOPISMO NAUKOWE “GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT”

Publikacja artykułu w języku angielskim w czasopiśmie GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT zgodnie z jego zakresem tematycznym (wydawnictwo Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, ISSN 2353-0790, 2299-8004, liczba punktów MNiSW: 20)

Artykuły nadesłane przed 17.04.2021 r. bezpośrednio do Redakcji Geology, Geophysics and Environment do numeru 3/2021 zostaną poddane obowiązującej procedurze i w przypadku pozytywnych recenzji będą wydane w numerze, który ukaże się drukiem przed Kongresem. Artykuły nadesłane po 17.04.2021 r. oraz te które nie zmieszczą się w numerze 3/2021 lub nie przejdą procesu recenzyjnego w wyznaczonym czasie zostaną wydane w numerze, który ukaże się po Kongresie.

Wymagania

Manuskrypt należy przygotować zgodnie z zasadami czasopisma dostępnymi na stronie internetowej:

https://journals.agh.edu.pl/geol/about/submissions/#onlineSubmissions  i przesłać poprzez system on-line.

Ważne terminy:
  • Do 10 maja 2021 r. – nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz. angielskim
WAŻNE TERMINY – PODSUMOWANIE
Do 10.05.2021 r.
Do 31.05.2021 r.
  • Zgłaszanie tytułów referatów na Kongres i rozszerzonych abstraktów do KSIĄŻKI ABSTRAKTÓW (poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie https://kongresgeotermalny.pl)

28-30 września 2021 

Wydarzenie online

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

 

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wpłata na konto podane w wymienionym Formularzu.

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji