Publikacje

PUBLIKACJE

Publikacje – zapraszamy do publikowania artykułów prezentowanych podczas Kongresu zgodnie z poniższymi możliwościami:

MONOGRAFIA

Monografia zawierająca recenzowane artykuły (rozdziały autorskie) tylko w języku polskim. Monografia będzie zredagowana i wydana przez IGSMiE PAN w formie elektronicznej (e-ISBN, punkty: 20 pkt (maksymalnie 5 autorów z danej jednostki).

Monografia będzie przygotowana przed Kongresem i przekazana wszystkim jego Uczestnikom.

Ważne terminy:
 • Do 31.05.2021 r. – nadsyłanie artykułów do Monografii na adres sekretariat@kongresgeotermalny.pl.
 • Do 15.07.2021 r. – przesłanie artykułów po recenzjach i korekcie do Redakcji IGSMiE PAN
Wymagania

Artykuł powinien zawierać:

 • Tytuł artykułu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy głównego Autora
 • Abstrakt (200–250 słów)
 • Słowa kluczowe (3-6 słów)
 • Główny tekst artykułu
 • Spis literatury
 • Maksymalna całkowita długość artykułu: 10 stron A4 (czcionka Times New Roman, 10 pkt., odstęp 1,5 wiersza, w tym tabele, rysunki, spis literatury)
CZASOPISMO NAUKOWE “POLITYKA ENERGETYCZNA”

Publikacja artykułu w języku angielskim w recenzowanym kwartalniku POLITYKA ENERGETYCZNA zgodnie z jego zakresem tematycznym (wydawnictwo IGSMiE PAN, ISSN 1429-6675, liczba punktów MNiSW: 20). Artykuły prosimy zgłaszać poprzez Editorial System: https://www.editorialsystem.com/epj

Artykuły po pozytywnym przejściu procedury zostaną opublikowane w numerze, który ukaże się przed Kongresem. Artykuły nadesłane po 31.05.2020 r. zostaną wydane w numerze, który ukaże się po Kongresie.

Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i nadsyłania artykułów do “Polityki energetycznej” znajdą Państwo pod adresem: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/

Ważne terminy:
 • Do 31.05.2021 r. – nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz. angielskim
CZASOPISMO NAUKOWE “GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT”

Publikacja artykułu w języku angielskim w czasopiśmie GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT zgodnie z jego zakresem tematycznym (wydawnictwo Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, ISSN 2353-0790, 2299-8004, liczba punktów MNiSW: 20)

Artykuły nadesłane przed 17.04.2020 r. bezpośrednio do Redakcji Geology, Geophysics and Environment do numeru 3/2020 zostaną poddane obowiązującej procedurze i w przypadku pozytywnych recenzji będą wydane w numerze, który ukaże się drukiem przed Kongresem. Artykuły nadesłane po 17.04.2020 r. oraz te które nie zmieszczą się w numerze 3/2020 lub nie przejdą procesu recenzyjnego w wyznaczonym czasie zostaną wydane w numerze, który ukaże się po Kongresie.

Wymagania

Manuskrypt należy przygotować zgodnie z zasadami czasopisma dostępnymi na stronie internetowej:

https://journals.agh.edu.pl/geol/about/submissions/#onlineSubmissions  i przesłać poprzez system on-line.

Ważne terminy:
 • Do 17.04.2021 r. – nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz. angielskim
WAŻNE TERMINY – PODSUMOWANIE
Do 17.04.2021 r.
Do 30.04.2021 r.
 • Zgłaszanie tytułów referatów na Kongres i rozszerzonych abstraktów do KSIĄŻKI ABSTRAKTÓW (poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie https://kongresgeotermalny.pl)
Do 31.05.2021 r.
Do 15.07.2021 r.
 • przesyłanie artykułów do MONOGRAFII po recenzjach i korekcie do Redakcji

Wrzesień 2021 – KONGRES ONLINE

Szczegóły wkrótce…

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji

WEŹ UDZIAŁ
2021

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wpłata na konto podane w wymienionym Formularzu.