Publikacje

Artykuły po wygłoszeniu referatów na OKG będą mogły ukazać się (po niezależnej recenzji) w wydaniu specjalnym czasopisma Sustainability. Więcej informacji na stronie internetowej special issue.

Nadsyłanie tekstów rozszerzonych abstraktów na Kongres (w języku polskim i angielskim) odbywa się do 30.09.2023 r. na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl. Abstrakty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą poproszeni o ewentualne korekty i odesłanie referatów w terminie do 30.09.2023 r. Autorzy zostaną poinformowani o akceptacji referatu i abstraktu na Kongres do 15.10.2023 r. Nadesłanie w podanym terminie abstraktu i jego akceptacja będą podstawą przyjęcia referatu do prezentacji podczas Kongresu (w sesji technicznej lub jako posteru).
Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej):

  • Tytuł referatu,
  • imię i nazwisko Autora/ów, afiliację,
  • adres mailowy głównego Autora
  • Słowa kluczowe (maksymalnie 6-8 fraz)
  • Główny tekst abstraktu
  • Spis literatury
  • Maksymalna całkowita długość abstraktu: 4 strony A4, w tym tabele, rysunki, spis literatury

Wzorzec tekstu abstraktu znajduje się na stronie internetowej kongresgeotermalny.pl. Książka rozszerzonych abstraktów referatów zgłoszonych i przyjętych na Kongres Organizatorzy planują przygotowanie Książki rozszerzonych abstraktów wszystkich referatów przyjętych na Kongres. Zostanie ona opracowana w wersji elektronicznej i przekazana uczestnikom Kongresu.

Archiwum publikacji

VIII Ogólnopolski kongres geotermalny

VII Ogólnopolski kongres geotermalny

VI Ogólnopolski kongres geotermalny

V Ogólnopolski kongres geotermalny

IV Ogólnopolski kongres geotermalny

III Ogólnopolski kongres geotermalny

II Ogólnopolski kongres geotermalny

I Ogólnopolski kongres geotermalny

organizatorzy i partnerzy

Organizator

PSG-logo

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) zostało powołane w 2006 r. Założycielami były wiodące w kraju osoby ze środowiska nauki i praktyki zajmujące się badaniem i wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Współorganizatorzy

Katedra Surowców Energetycznych Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

IGSMiE-logo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN

logo-globenergia-color

Redakcja Globenergia

Patronat honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - patron honorowy OKG

PAtronat merytoryczny

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła - PORT PC - partner OKG
PIG-PIB - sponsor OKG

Patroni medialni

Teraz środowisko - patron medialny OKG

Partnerzy

UOS Drilling - sponsor OKG
Geotermia Mazowiecka - sponsor OKG
Geotermia Podhalańska - sponsor OKG
Corab - sponsor OKG
GWE - sponsor OKG
Termy Chochołowskie - sponsor OKG
PIG-PIB - sponsor OKG
Geotermia Poddębice - sponsor OKG
Geotermia Pyrzyce - sponsor OKG
Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content