Referaty i Abstrakty

Książka rozszerzonych abstraktów referatów przyjętych na Kongres

Organizatorzy planują wydanie “Książki rozszerzonych abstraktów” wszystkich referatów przyjętych na Kongres (w polskiej i angielskiej wersji językowej), która zostanie przygotowana przed Kongresem i przekazana jego Uczestnikom.

  • Termin nadsyłania abstraktów – 31 maja 2021

Wymagania techniczne

Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji):

  • Tytuł referatu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy głównego Autora
  • Słowa kluczowe (3 – 6 słów)
  • Główny tekst abstraktu
  • Wybraną literaturę
  • Maksymalna całkowita długość abstraktu nie może przekraczać 4 stron A4, ale nie może być krótsza niż 2 pełne strony A4 (w tym tabele, rysunki, spis wybranej literatury)

Abstrakt powinien być napisany czcionką Times New Roman, 11 pkt, z pojedynczymi odstępami. Prosimy nie tworzyć kolumn i nie umieszczać tekstu w ramkach.

Tekst prosimy przesłać jako pojedynczy dokument (łącznie z rysunkami / tabelami) zapisany w pliku Microsoft Word wg podanego przez organizatora wzoru.

  • Nadesłanie abstraktu (do 31.05.2021 r.) i jego akceptacja będą podstawą przyjęcia referatu do jego prezentacji podczas Kongresu.

Autorzy będą na bieżąco informowani o akceptacji abstraktów i tym samym – referatów na Kongres.

28-30 września 2021r.

Wydarzenie online

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji