Referaty i Abstrakty

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękujemy za zgłoszenia udziału w VII Ogólnopolskim Kongresie
Geotermalnym, nadesłanie tytułów referatów, posterów oraz rozszerzonych abstraktów.
Trwa organizacja VII OKG, m.in. przygotowanie programu, edycja Książki rozszerzonych abstraktów.
Ze względu na formę online Kongresu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Instrukacją dla prelegentów, jak przygotować się do wystąpienia online (platforma wydarzenia: Clickmeeting).
Uprzejmie prosimy także o korzystanie z proponowanego szablonu prezentacji
(referatów i posterów). Po pobraniu, wzór można modyfikować do swoich potrzeb (dostosować ilość slajdów w prezentacji oraz końcowy slajd – należy wybrać jeden a resztę usunąć).

Po wydarzeniu, prezentację zostaną udostępnione uczestnikom kongresu, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na rozpowszechnianie materiałów, prosimy o kontakt mailowy.

Przewidywany czas referatu podczas sesji technicznej:
15 minut (10 min. prezentacja, 5 min. pytania i odpowiedzi na podstawie czatu)
Przewidywany czas prezentacji posteru podczas sesji posterowej:
5 minut (odpowiedzi na ewent. pytania z czatu – w formie tekstowej)
Sesje będą moderowane.

Informujemy również, że na kilka dni przed wydarzeniem odbędą się próby łączenia w formie online z Autorami, podczas których obsługa techniczna wyjaśni wszelkie kwestie organizacyjne. Przewidywana data to ok 16.09.2021, jednak o szczegółach poinformujemy zainteresowanych w mailu.

Szczegółowe informacje nt. programu, kwestii organizacyjnych VII OKG będą publikowane na stronie www.kongresgeotermalny.pl (od II połowy sierpnia b.r.).

Jednocześnie prosimy niektórych Autorów referatów i posterów, aby do 30 lipca b.r.:

 • Zarejestrowali się na VII OKG na Formularzu rejestracyjnym – link:
  https://kongresgeotermalny.pl/rejestracja
 • Uzupełnili informację ws. preferowanej formy prezentacji – referatu lub posteru:
  Adres mailowy: publikacje@kongresgeotermalny.pl
 • Nadesłali brakującą wersję językową rozszerzonego abstraktu: Adres mailowy:
  publikacje@kongresgeotermalny.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy

VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Książka rozszerzonych abstraktów referatów przyjętych na Kongres

Organizatorzy planują wydanie “Książki rozszerzonych abstraktów” wszystkich referatów przyjętych na Kongres (w polskiej i angielskiej wersji językowej), która zostanie przygotowana przed Kongresem i przekazana jego Uczestnikom.

 • Termin nadsyłania abstraktów – Ze względu na duże zainteresowanie, termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.
 • ABSTRAKTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA WZORZE – POBIERZ WZÓR
 • Tekst prosimy przesłać na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl używając powyższego wzoru.

Wymagania techniczne

Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji):

 • Tytuł referatu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy głównego Autora
 • Słowa kluczowe (3 – 6 słów)
 • Główny tekst abstraktu
 • Wybraną literaturę
 • Maksymalna całkowita długość abstraktu nie może przekraczać 4 stron A4, ale nie może być krótsza niż 2 pełne strony A4 (w tym tabele, rysunki, spis wybranej literatury)

Abstrakt powinien być napisany czcionką Times New Roman, 11 pkt, z pojedynczymi odstępami. Prosimy nie tworzyć kolumn i nie umieszczać tekstu w ramkach.

Tekst prosimy przesłać jako pojedynczy dokument (łącznie z rysunkami / tabelami) zapisany w pliku Microsoft Word wg podanego przez organizatora wzoru.

 • Nadesłanie abstraktu (do 11.06.2021 r.) i jego akceptacja będą podstawą przyjęcia referatu do jego prezentacji podczas Kongresu.
 • ABSTRAKTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA WZORZE – POBIERZ WZÓR
  Tekst prosimy przesłać na adres: publikacje@kongresgeotermalny.pl używając powyższego wzoru.

Autorzy będą na bieżąco informowani o akceptacji abstraktów i tym samym – referatów na Kongres.

28-30 września 2021r.

Wydarzenie online

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie  oraz osoby zainteresowanie zgłoszeniem abstraktu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji