Referaty i Abstrakty

Zgłaszanie tytułu
referatu lub abstraktu

Aby zgłosić tytuł referatu lub rozszerzonego abstraktu, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30.04.2021 r.

Po wypełnieniu formularza, należy przesłać referat bądź rozszerzony abstrakt na adres mailowy: sekretariat@kongresgeotermalny.pl

Książka rozszerzonych abstraktów referatów przyjętych na Kongres

Organizatorzy planują wydanie “Książki rozszerzonych abstraktów” wszystkich referatów przyjętych na Kongres (w polskiej i angielskiej wersji językowej), która zostanie przygotowana przed Kongresem i przekazana jego Uczestnikom.

Wymagania techniczne

Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji):

  • Tytuł referatu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy głównego Autora
  • Słowa kluczowe (3 – 6 słów)
  • Główny tekst abstraktu
  • Wybraną literaturę
  • Maksymalna całkowita długość abstraktu nie może przekraczać 4 stron A4, ale nie może być krótsza niż 2 pełne strony A4 (w tym tabele, rysunki, spis wybranej literatury)

Abstrakt powinien być napisany czcionką Times New Roman, 11 pkt, z pojedynczymi odstępami. Prosimy nie tworzyć kolumn i nie umieszczać tekstu w ramkach.

Tekst prosimy przesłać jako pojedynczy dokument (łącznie z rysunkami / tabelami) zapisany w pliku Microsoft Word wg podanego przez organizatora wzoru (proponuję tu umieścić link do szablonu).

Nadesłanie abstraktu (do 30.04.2020 r.) i jego akceptacja będą podstawą przyjęcia referatu do jego prezentacji podczas Kongresu.

Autorzy będą na bieżąco informowani o akceptacji abstraktów i tym samym – referatów na Kongres.

Wrzesień 2021 – KONGRES ONLINE

Szczegóły wkrótce…

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji

WEŹ UDZIAŁ
2021

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.