V Ogólnopolski Kongres Geotermalny

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbył się w dniach 11-14 października 2016 roku w Mszczonowie, był niezwykłym sukcesem pokazującym wzrost zainteresowania tematyką geotermalną w ostatnich latach. Kongres, będący najważniejszym wydarzeniem dla środowiska naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce, zgromadził liczne grono ekspertów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów oraz osoby zainteresowane geotermią.

Współorganizatorami Kongresu były Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka SA, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza, WGGiOŚ – Katedra Surowców Energetycznych oraz Redakcja czasopisma GLOBEnergia. Partnerami wydarzenia były również Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz marka Viessmann.

Podczas Kongresu zostały podsumowane dotychczasowe osiągnięcia w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej. Prezentowane były wyniki badań, prac wdrożeniowych, inwestycyjnych oraz nowe projekty. Istotnym elementem Kongresu była również prezentacja planów i strategii krajowych i międzynarodowych dotyczących sektora OZE, w tym geotermii, oraz omówienie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

Podczas Kongresu odbywały się sesje plenarne, panelowe i naukowe, które stanowiły doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń. Ważnym wydarzeniem było także zwiedzanie Geotermii Mazowieckiej S.A., co umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykorzystania energii geotermalnej.

Kongres cieszył się także szerokim patronatem honorowym, który obejmował Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Marszałków Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego. Patronat merytoryczny objęło Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Wydarzenie cieszyło się również wsparciem mediów, takich jak czasopismo GLOBEnergia, portal Cire.pl oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze.

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny okazał się znaczącym wydarzeniem, które przyczyniło się do dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Był to doskonały czas i miejsce do integracji środowiska naukowego i praktyków oraz do nawiązania nowych kontaktów zawodowych. Dzięki Kongresowi, wiedza na temat geotermii została poszerzona, a perspektywy rozwoju tego sektora stały się jeszcze bardziej obiecujące.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Kongresu oraz do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, które stanowią doskonałą okazję do dalszej dyskusji i rozwoju tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content