VII Ogólnopolski Kongres geotermalny – podsumowanie

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w dniach 28-30 września 2021 roku. Wydarzenie, które było organizowane online, zgromadziło około 600 zarejestrowanych uczestników z różnych sektorów związanych z energią geotermalną w Polsce.

Kongres był współorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Katedrę Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o. Partnerami Kongresu były G-Term Energy Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Redakcja GlobEnergia.

Kongres cieszył się również zaszczytnymi patronatami honorowymi, które obejmowały Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Międzynarodową Asocjację Geotermalną (IGA). Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Kwartalnik GlobEnergia oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze.Podczas Kongresu odbyły się sesje plenarne, panelowe, sesje techniczne, posterowe oraz sesja podsumowująca. Przedstawiono blisko 50 referatów, z których niektóre zostały opublikowane jako artykuły w Przeglądzie Geologicznym.

Ważnymi prelegentami podczas Kongresu byli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gościem specjalnym był Philippe Dumas, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Energii Geotermalnej, który przedstawił aktualne kierunki rozwoju geotermii w Europie.

Podczas Kongresu odbyła się także sesja okolicznościowa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, podczas której przekazano dyplom Członka Honorowego PSG oraz Medal Honorowy PSG im. Erazma Syksta.  Medal przyznano Spółce G-Term Energy Sp. z o.o. za jej zasługi wkład w rozwój i promowanie energii geotermalnej.

Wnioski ogólne wypływające z Kongresu dotyczyły postępu w realizacji prac inwestycyjnych w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, propozycji Mapy Drogowej Rozwoju Geotermii, konieczności dostosowania odbiorców do źródła poprzez obniżenie wymaganej temperatury zasilania oraz sfinansowania funduszu ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych. Uczestnicy Kongresu apelowali również o utworzenie krajowego ośrodka kompetencji w zakresie geotermii, wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz promocję płytkiej geotermii.

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny był platformą do wymiany wiedzy, prezentacji wyników badań oraz omówienia perspektyw rozwoju geotermii w Polsce. Wydarzenie przyczyniło się do dalszego postępu tej dziedziny i zapoczątkowało nowe inicjatywy na rzecz wykorzystania energii geotermalnej w kraju.

 

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content