VIII OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY

Przedstawiamy zestawienie rozszerzonych abstraktów referatów przedstawionych w czasie VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, który odbył się dniach 29.11-1.12 2023 roku w Krakowie.

STAN WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ
NA ŚWIECIE I W EUROPIE W 2022-2023

2023

Marek HAJTO, Beata KĘPIŃSKA

PRZEGLĄD WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ
W POLSCE W LATACH 2022–2023

2023

Beata KĘPIŃSKA, Marek HAJTO

JUBILEUSZ 30-LECIA PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

2023

Wojciech IGNACOK, Robert WÓJCIAK,
Wojciech WARTAK

PROFESOR ANDRZEJ ZUBER – ZASŁUŻONY BADACZ
WIEKU WÓD TERMALNYCH (GEOTERMALNYCH)

2023

Józef CHOWANIEC

PIERWIASTKI ZIEM RZADKICH W WODACH MINERALNYCH
I TERMALNYCH NIŻU POLSKIEGO

2023

Dorota KACZOR-KURZAWA, Irena WYSOCKA,
Adam POROWSKI, Przemysław DRZEWICZ

WYSTĘPOWANIE I GEOCHEMIA PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH (REE) W WODACH MINERALNYCH I TERMALNYCH KARPAT POLSKICH

2023

Adam POROWSKI, Irena WYSOCKA,
Dorota KACZOR-KURZAWA,
Przemysław DRZEWICZ

POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ Z WYKORZYSTANIEM WODY GEOTERMALNEJ DO NAWADNIANIA UPRAW – PROJEKT GEO4FOOD

2023

Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER,
Mentari MUKTI

OCENA MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJ
W POZIOMACH WODONOŚNYCH NA OBSZARZE POLSKI

2023

Monika KONIECZYŃSKA,
Małgorzata WOŹNICKA,
Gérard LEMOINE, Maciej R. KŁONOWSKI

BADANIA TEMPERATURY PŁYTKIEJ PARTII GÓROTWORU
W OTWORACH WIERTNICZYCH (TERMOPIEZOMETRACH)
W WYBRANYCH LOKALIZACJACH W POLSCE

2023

Maciej R. KŁONOWSKI, Anna KRZONKALLA,
Paweł BRYTAN, Linda CHUDZIK,
Bolesław JUDEK, Tomasz GĄGULSKI,
Małgorzata TOTT, Kamil PAWELEC,
Kajetan WCZELIK, Przemysław WOJTASZEK,
Jarosław ZAWŁOCKI

WSPOMAGANE SYSTEMY GEOTERMALNE – CZY W TYM JEST
PRZYSZŁOŚĆ?

2023

Anna SOWIŻDŻAŁ

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA SPRĘŻARKOWYCH POMP CIEPŁA DUŻEJ MOCY (SPCDM) MARKI YORK – FIRMY JOHNSON CONTROLS (USA) W LOKALNYCH CIEPŁOWNICH GEOTERMALNYCH (MWt)

2023

Jarosław MIRKOWICZ, Bartłomiej SZYMAŃSKI

WPŁYW GEOTERMALNYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH NA JAKOŚĆ POWIETRZA W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

2023

Michał KACZMARCZYK, Marek HAJTO

PROPONOWANE PRZYKŁADY ZAMIANY SPALANIA KOPALIN NA WYSOKOWYDAJNE I EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE
GEOTERMALNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE GMIN POLSKI
Z WYKORZYSTANIEM LOKALNYCH OZE

2023

Mieczysław STRUŚ, Jacek ZIMNY,
Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK

MONITORING I MODELOWANIE NUMERYCZNE JAKO
KOMPLEMENTARNE NARZĘDZIA RACJONALNEJ GOSPODARKI ZASOBAMI GEOTERMALNYMI

2023

Tomasz GĄGULSKI, Maciej MIECZNIK,
Jakub SOKOŁOWSKI, Beata KĘPIŃSKA

EFEKT TERMICZNY W OTWORACH GEOTERMALNYCH –
WYKORZYSTANIE JĘZYKA PYTHON DO AUTOMATYZACJI OBLICZEŃ

2023

Maciej MIECZNIK, Karol PIERZCHAŁA,
Beata KĘPIŃSKA, Leszek PAJĄK,
Bogusław BIELEC

RUROCIĄGI Z WŁÓKNA SZKLANEGO DLA PROJEKTÓW
GEOTERMALNYCH

2023

Mateusz SZATKO, Ladislav TOTH

SIECI CIEPŁOWNICZO-CHŁODNICZE PIĄTEJ GENERACJI Z OTWOROWYMI WYMIENNIKAMI CIEPŁA

2023

Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA

STATYSTYCZNA ANALIZA DOBORU OPTYMALNEJ TECHNOLOGII WIERCENIA OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA METODĄ DTH

2023

Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI, Andrzej GONET

STRATY CIEPŁA W OTWORACH GEOTERMALNYCH ORAZ SPOSÓB ICH OGRANICZENIA

2023

Tomasz ŚLIWA, Martyna CIEPIELOWSKA,
Tomasz KOWALSKI

SPECJALISTYCZNA WIEDZA I PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK –
WKŁAD PROJEKTU MF EOG „KEYGEOTHERMAL” DO ROZWOJU
CIEPŁOWNICTWA GEOTERMALNEGO W POLSCE

2023

Beata KĘPIŃSKA, Aleksandra KASZTELEWICZ,
Maciej MIECZNIK, Leszek PAJĄK,
Bogusław BIELEC, Wiesław BUJAKOWSKI,
Baldur PETURSSON, Karol PIERZCHAŁA,
Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER,
Grażyna MEISEL, Dorota WOLAŃSKA

OCENA EKONOMICZNO EKOLOGICZNA WPŁYWU CZYNNOŚCI
OGRANICZAJĄCYCH ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ U ODBIORCY
W GEOTERMALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM NA PODSTAWIE KALKULATORA U4GEcalc

2023

Karol PIERZCHAŁA, Leszek PAJĄK,
Maciej MIECZNIK, Aleksandra KASZTELEWICZ,
Dorota WOLAŃSKA, Oto HALÁS,
Tamás MEDGYES, Baldur PÉTURSSON,
Kirsti MIDTTØMME, Ellen NORDGÅRD-HANSEN

INSTALACJA GEOTERMALNA W SOULTZ-SOUS-FORÊTS JAKO PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ENERGII GORĄCYCH SUCHYCH SKAŁ

2023

Magdalena STARCZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ

GEOTERMALNE PŁYNY ROBOCZE – PORÓWNANIE I ANALIZA EFEKTYWNOŚCI W INSTALACJACH EGS

2023

Maciej SZYMANEK, Anna SOWIŻDŻAŁ

ZNACZENIE BADAŃ SEJSMICZNYCH W PROJEKTOWANIU OTWORÓW GEOTERMALNYCH W NIECCE PODHALAŃSKIEJ NA PRZYKŁADZIE OTWORU BIAŁKA TATRZAŃSKA GT-2

2023

Piotr Jan DŁUGOSZ, Stanisław SZCZUREK,
Tomasz WOŹNIAK, Katarzyna BYSTROŃ,
Józef WIECZOREK, Paweł DZIUBASIK

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METOD SEJSMICZNEJ
I MAGNETOTTELURYCZNEJ DO ROZPOZNAWANIA ZBIORNIKÓW
GEOTERMALNYCH NA NIŻU POLSKIM

2023

Anna WACHOWICZ-PYZIK, Adam CYGAL,
Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI

WPŁYW WĘGLOWODORÓW NA EKSPLOATACJĘ OTWORÓW GEOTERMALNYCH NA PRZYKŁADZIE OTWORU WIERTNICZEGO KOŁO GT-1

2023

Piotr Jan DŁUGOSZ, Przemysław STASIAK,
Tomasz WOŹNIAK, Stanisław SZCZUREK,
Katarzyna BYSTROŃ, Piotr DŁUGOSZ

DOBÓR OPTYMALNYCH METOD TERENOWEGO I LABORATORYJNEGO OZNACZANIA PRZEWODNOŚCI TERMICZNEJ GRUNTÓW, SKAŁ I ZWIETRZELIN NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ W REALIZACJI MAP POTENCJAŁU GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ

2023

Aleksandra ŁUKAWSKA, Ewa JAGODA,
Kajetan WCZELIK

MAPY POTENCJAŁU GEOTERMII  NISKOTEMPERATUROWEJ (MPGN) JAKO NARZĘDZIE PLANISTYCZNE SŁUŻĄCE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ OCENIE WARUNKÓW GEOLOGICZNO-TERMICZNYCH

2023

Grzegorz RYŻYŃSKI, Marta SZLASA,
Przemysław WOJTASZEK, Mateusz ŻERUŃ,
Katarzyna BONIEWSKA, Wiesław KOZDRÓJ,
Maciej KŁONOWSKI, Urszula WYRWALSKA,
Adam MYDŁOWSKI, Aleksander KOWALSKI,
Jacek KOCYŁA, Małgorzata TOTT,
Tomasz GĄGULSKI, Łukasz NOWACKI,
Aleksandra ŁUKAWSKA

OCENA MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJ
W GÓROTWORZE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH (BTES,
PTES/TTES, EF) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE POLSKI – ZADANIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ (PSG)

2023

Mateusz ŻERUŃ, Ewa JAGODA, Edyta MAJER

OCENA MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJ
W GÓROTWORZE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH (BTES,
PTES/TTES, EF) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE POLSKI – ZADANIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ (PSG)

2023

Mateusz ŻERUŃ, Ewa JAGODA, Edyta MAJER

MOŻLIWOŚCI MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PÓL OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA PRZY PRACY REWERSYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NUMERYCZNEGO TOUGH3.0

2023

Tomasz ŚLIWA, Kamil BANDURA

BADANIA ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH DO OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA WRAZ Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI ICH PRAWIDŁOWEGO ZATŁACZANIA

2023

Tomasz KOWALSKI, Tomasz ŚLIWA

UKŁAD URZĄDZEŃ DO AKUMULACJI CIEPŁA NADMIAROWEGO W NATURALNEJ WARSTWIE WODOPRZEPUSZCZALNEJ ORAZ DO JEGO ODZYSKU

2023

Marek L. SOLECKI, Tadeusz SOLECKI,
Jerzy M. STOPA, Rafał WIŚNIOWSKI,
Marek HAJTO, Rafał SMULSKI

PROJEKT HORYZONT EUROPA SAPHEA – WIĘCEJ GEOTERMII W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH!

2023

Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA, Elżbieta HAŁAJ

NAJNOWSZE TRENDY W GEOENERGETYCE Z OTWOROWYMI WYMIENNIKAMI CIEPŁA

2023

Mohsen ASSADI, Adib KALANTAR,
Tomasz ŚLIWA, Michał SZCZYTOWSKI

TECHNIKI WYKONYWANIA OTWORÓW GEOTERMALNYCH I OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

2023

Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Tomasz ŚLIWA, Piotr BULIŃSKI

ROZWÓJ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PŁYTKIEJ GEOTERMII W POLSCE – STAN NA ROK 2022 WG DANYCH Z NAG

2023

Katarzyna BONIEWSKA, Grzegorz RYŻYŃSKI,
Marta SZLASA, Przemysław WOJTASZEK,
Mateusz ŻERUŃ, Aleksandra ŁUKAWSKA,
Ewa JAGODA, Kajetan WCZELIK

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content