DOBÓR OPTYMALNYCH METOD TERENOWEGO I LABORATORYJNEGO OZNACZANIA PRZEWODNOŚCI TERMICZNEJ GRUNTÓW, SKAŁ I ZWIETRZELIN NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ W REALIZACJI MAP POTENCJAŁU GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ

Artykuł omawia rekomendowane metody badawcze do określania przewodności termicznej różnych typów gruntów, skał i zwietrzeń, bazując na doświadczeniach z projektów Geoplasma-CE i TransGeotherm. Celem jest wybór optymalnych metod badawczych dla różnych warunków geologicznych, by uzyskać wiarygodne dane do projektowania geotermalnych instalacji. Wyniki tych badań są kluczowe dla opracowywania Map Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej w Polsce.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content