EFEKT TERMICZNY W OTWORACH GEOTERMALNYCH –WYKORZYSTANIE JĘZYKA PYTHON DO AUTOMATYZACJI OBLICZEŃ

Referat omawia wpływ temperatury na wyniki testów hydrauliki otworowej w kontekście geotermii. Prezentuje narzędzie „THERMALIFT CALC” opracowane w Pythonie, które automatyzuje obliczenia, uwzględniając efekt termiczny, co pozwala na dokładniejsze oszacowanie parametrów zbiorników geotermalnych. Skrypt generuje przefiltrowane dane i wykresy, ułatwiając interpretację wyników, a jego zastosowanie demonstruje na przykładzie otworu na Niżu Polskim.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content