JUBILEUSZ 30-LECIA PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

W referacie omówiono trzydziestoletnią historię i osiągnięcia największej w Polsce firmy geotermalnej, podkreślając jej rolę w rozwoju geotermii w kraju. Zawiera informacje o początkach działalności, głównych akcjonariuszach, liczbie ogrzewanych obiektów, wykorzystanych technologiach i zasięgu usług. Podkreśla również znaczenie geotermii dla środowiska, ekonomiczne korzyści z niej płynące i wkład firmy w edukację ekologiczną.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content