Wzorem poprzednich edycji, organizatorzy planują wydanie “Książki rozszerzonych
abstraktów” wszystkich referatów przyjętych na Kongres (w polskiej i angielskiej wersji
językowej), która zostanie przygotowana przed Kongresem i przekazana jego Uczestnikom.
Termin i sposób nadsyłania abstraktów wraz z tegorocznym wzorem zostanie opublikowany
w kolejnych komunikatach.
Wymagania techniczne
Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji):
 Tytuł referatu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy głównego Autora
 Słowa kluczowe (3 – 6 słów)
 Główny tekst abstraktu
 Wybraną literaturę
 Maksymalna całkowita długość abstraktu nie może przekraczać 4 stron A4, ale nie
może być krótsza niż 2 pełne strony A4 (w tym tabele, rysunki, spis wybranej
literatury)
Abstrakt powinien być napisany czcionką Times New Roman, 11 pkt, z pojedynczymi
odstępami. Prosimy nie tworzyć kolumn i nie umieszczać tekstu w ramkach.
Autorzy będą na bieżąco informowani o akceptacji abstraktów i tym samym – referatów na
Kongres.

Skip to content