MONITORING I MODELOWANIE NUMERYCZNE JAKO KOMPLEMENTARNE NARZĘDZIA RACJONALNEJ GOSPODARKI ZASOBAMI GEOTERMALNYMI

omawia znaczenie monitoringu i modelowania numerycznego w zarządzaniu zasobami geotermalnymi. Podkreśla, że brak jednolitego systemu monitoringu wód geotermalnych i modeli numerycznych zbiorników geotermalnych utrudnia efektywne zarządzanie tymi zasobami, zwłaszcza w obliczu rosnącego zainteresowania geotermią. Projekt GeoModel, realizowany we współpracy polsko-islandzkiej, ma na celu ulepszenie zarządzania zasobami geotermalnymi poprzez rozwój narzędzi do modelowania złożowego i promowanie regularnego monitoringu.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content