MOŻLIWOŚCI MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PÓL OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA PRZY PRACY REWERSYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NUMERYCZNEGO TOUGH3.0

Referat przedstawia zaawansowane metody matematycznego modelowania systemów geotermalnych, w szczególności otworowych wymienników ciepła (BTES), przy użyciu symulatora TOUGH3.0. Analizuje efektywność energetyczną i ekonomiczną tych systemów, biorąc pod uwagę różne warunki geologiczne i hydrodynamiczne, a także konstrukcję wymienników ciepła. Podkreśla znaczenie modelowania w optymalizacji wydajności i projektowaniu efektywnych systemów grzewczo-chłodniczych.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content