OCENA EKONOMICZNO EKOLOGICZNA WPŁYWU CZYNNOŚCI OGRANICZAJĄCYCH ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ U ODBIORCY W GEOTERMALNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM NA PODSTAWIE KALKULATORA U4GEcalc

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu działań termomodernizacyjnych na efektywność i ekologię systemów ciepłowniczych opartych na geotermii. W ramach projektu User4GeoEnergy opracowano interaktywny kalkulator U4GEcalc, umożliwiający ocenę korzyści z termomodernizacji, w tym redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Analiza skupia się na trzech wariantach ograniczenia strat ciepła, ukazując ich wpływ na koszty i środowisko.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content