PIERWIASTKI ZIEM RZADKICH W WODACH MINERALNYCH I TERMALNYCH NIŻU POLSKIEGO

Referat prezentuje wyniki badań dotyczące występowania pierwiastków ziem rzadkich (REE) w polskich wodach mineralnych i termalnych. Analiza obejmowała wody z różnych źródeł geotermalnych i mineralnych w Polsce, ich skład chemiczny oraz procesy geochemiczne wpływające na zawartość i frakcjonowanie REE. Wyniki wskazują na niskie stężenia REE w badanych wodach, co sugeruje ograniczone możliwości ich ekonomicznej eksploatacji.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content