PROJEKT HORYZONT EUROPA SAPHEA – WIĘCEJ GEOTERMII W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH!

Referat prezentuje projekt SAPHEA, realizowany w ramach programu Horyzont Europa, ma na celu promowanie wykorzystania geotermii w europejskich sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Inicjatywa ta koncentruje się na wprowadzeniu narzędzi internetowych wspomagających wybór zrównoważonych rozwiązań energetycznych, co ma przyczynić się do redukcji zużycia energii pierwotnej pochodzącej z paliw kopalnych. Projekt SAPHEA obejmuje tworzenie nowych sieci oraz modernizację istniejących systemów, skupiając się na wykorzystaniu geotermii jako podstawowego źródła ciepła.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content