PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METOD SEJSMICZNEJ I MAGNETOTTELURYCZNEJ DO ROZPOZNAWANIA ZBIORNIKÓW GEOTERMALNYCH NA NIŻU POLSKIM

przedstawia wyniki badań sejsmicznych i magnetotellurycznych przeprowadzonych w celu identyfikacji struktur geologicznych mogących zawierać zasoby geotermalne. Analizy koncentrują się na obszarach Niżu Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu mogileńsko-łódzkiego, gdzie badania pomogły w określeniu parametrów hydrogeotermalnych oraz w ocenie potencjału i możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content