STATYSTYCZNA ANALIZA DOBORU OPTYMALNEJ TECHNOLOGII WIERCENIA OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA METODĄ DTH

Referat przedstawia badania nad optymalizacją procesu wiercenia otworowych wymienników ciepła, mające na celu obniżenie kosztów realizacji. Skupia się na analizie statystycznej różnych parametrów wiercenia, takich jak czas wiercenia i zużycie energii, przy użyciu regresji wielorakiej. Celem jest znalezienie optymalnych ustawień dla procesu wiercenia, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju geotermii niskotemperaturowej.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content