UKŁAD URZĄDZEŃ DO AKUMULACJI CIEPŁA NADMIAROWEGO W NATURALNEJ WARSTWIE WODOPRZEPUSZCZALNEJ ORAZ DO JEGO ODZYSKU

Referat opisuje innowacyjny system do magazynowania i odzyskiwania nadmiarowego ciepła w naturalnych warstwach wodoprzepuszczalnych. System ten wykorzystuje zamknięty obszar w warstwie wodoprzepuszczalnej, ograniczony ścianami przeciwfiltracyjnymi, co pozwala na efektywne gromadzenie i wykorzystanie ciepła nadmiarowego, minimalizując jednocześnie straty termiczne. Rozwiązanie to może mieć zastosowanie w sezonowych magazynach ciepła i chłodu, wspierając funkcjonowanie miejskich systemów ciepłowniczych.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content