WPŁYW GEOTERMALNYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH NA JAKOŚĆ POWIETRZA W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

prezentuje badanie wpływu wykorzystania energii geotermalnej na poprawę jakości powietrza. Skupia się na analizie potencjalnych korzyści ekologicznych wynikających z zastosowania geotermii w ogrzewaniu miejskim, w kontekście redukcji emisji zanieczyszczających powietrze. Badanie wykorzystuje metodologię emisji równoważnej do oceny wpływu na środowisko i podkreśla potencjał geotermii w poprawie jakości powietrza w miastach.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content