WPŁYW WĘGLOWODORÓW NA EKSPLOATACJĘ OTWORÓW GEOTERMALNYCH NA PRZYKŁADZIE OTWORU WIERTNICZEGO KOŁO GT-1

Referat przedstawia analizę obecności węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Koło GT-1. Zidentyfikowano wzrost obecności węglowodorów w marglach zawierających materię organiczną, co wpłynęło na decyzję o częściowej likwidacji otworu. Dokument omawia także działania podjęte po stwierdzeniu ropopodobnej substancji oraz wyniki ekspertyz, które wskazują na nietypowe źródło pochodzenia węglowodorów.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content