WYSTĘPOWANIE I GEOCHEMIA PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH(REE) W WODACH MINERALNYCH I TERMALNYCH KARPATPOLSKICH

przedstawia badania nad zawartością i rozkładem pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach Karpat Polskich. Analizuje wpływ procesów geochemicznych i interakcji woda-skała na stężenia REE, różnicując wody pod względem zawartości lekkich, średnich i ciężkich REE. Wyniki wskazują na zróżnicowanie geochmiczne wód, zależne od pH, temperatury oraz rodzaju wód (termalnych czy mineralnych), co może świadczyć o ich różnorodnym pochodzeniu i historii geochemicznej.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content