Zapraszamy do przedstawiania i wysłuchania posterów i referatów traktujących o następującej tematyce

Zapraszamy do przedstawiania i wysłuchania posterów i referatów traktujących o następującej
tematyce:
Energia geotermalna na świecie, w Europie i w Polsce – aktualia
Energia geotermalna w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
Możliwości finansowania geotermii w Europie i w Polsce wynikające ze strategii oraz
inicjatyw UE
Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty
Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
Przedsiębiorstwa geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty pracy plany
rozwoju
Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
Rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce
Podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
Przegląd realizowanych geotermalnych projektów inwestycyjnych i badawczych
Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
Prezentacje oraz ekspozycje firm branżowych
Inne zagadnienia

PLANOWANE SESJE I WYDARZENIA
Sesje plenarne
Sesje z udziałem zaproszonych prelegentów zagranicznych
Sesje techniczne
Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
Panele dyskusyjne
Match-making
Sesja posterowa
Prezentacje, ekspozycje firm branżowych
Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
Konferencja prasowa

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content