OCENA MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJW GÓROTWORZE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH (BTES,PTES/TTES, EF) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE POLSKI – ZADANIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ (PSG)

prezentuje projekt badawczy realizowany przez Państwową Służbę Geologiczną, mający na celu ocenę potencjału magazynowania sezonowego energii cieplnej w Polsce. Skupia się na analizie technologii takich jak magazyny otworowe, fundamenty energetyczne, zbiorniki termalne, a także na ocenie lokalizacji pod kątem możliwości wykorzystania tych systemów. Projekt ma przyczynić się do rozwoju geotermii niskotemperaturowej, poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2.

Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content