Publikacje

ROZWÓJ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PŁYTKIEJ GEOTERMII W POLSCE – STAN NA ROK 2022 WG DANYCH Z NAG

TECHNIKI WYKONYWANIA OTWORÓW GEOTERMALNYCH I OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

NAJNOWSZE TRENDY W GEOENERGETYCE Z OTWOROWYMI WYMIENNIKAMI CIEPŁA

PROJEKT HORYZONT EUROPA SAPHEA – WIĘCEJ GEOTERMII W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH!

UKŁAD URZĄDZEŃ DO AKUMULACJI CIEPŁA NADMIAROWEGO W NATURALNEJ WARSTWIE WODOPRZEPUSZCZALNEJ ORAZ DO JEGO ODZYSKU

BADANIA ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH DO OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA WRAZ Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI ICH PRAWIDŁOWEGO ZATŁACZANIA

MOŻLIWOŚCI MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PÓL OTWOROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA PRZY PRACY REWERSYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA NUMERYCZNEGO TOUGH3.0

OCENA MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA ENERGII CIEPLNEJW GÓROTWORZE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW ZAMKNIĘTYCH (BTES,PTES/TTES, EF) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE POLSKI – ZADANIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ (PSG)

MAPY POTENCJAŁU GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ (MPGN) JAKO NARZĘDZIE PLANISTYCZNE SŁUŻĄCE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ OCENIE WARUNKÓW GEOLOGICZNO-TERMICZNYCH

DOBÓR OPTYMALNYCH METOD TERENOWEGO I LABORATORYJNEGO OZNACZANIA PRZEWODNOŚCI TERMICZNEJ GRUNTÓW, SKAŁ I ZWIETRZELIN NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ W REALIZACJI MAP POTENCJAŁU GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ

Brak więcej postów
Kontakt

SEKRETARIAT KONGRESU

Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
tel./fax: +48 12 654 52 12
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Czynne w godzinach 8:00–16:00

+48 12 654 52 12

sekretariat@kongresgeotermalny.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY © 2023   |   Design and coding by Brandobry

Skip to content